Til hovedinnhold
Viser 291–300 av 369 treff.
 • Hvordan komme i gang med en samtaletime?

  04.05.2015 | Kapittel

  For noen kan det gi mening å si noe generelt om følelser først; at noen ganger kan følelser være vanskelige å ha og vi kan komme til å gjøre ting vi egentlig ikke vil. Derfor kan det være lurt å prøve ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tillegg til videostøtte. Forklaringene i oppskrifter bør være konkrete og presise. Bilder må være meningsbærende og støtte opp om innholdet. Bilder til pynt vil kunne virke mot sin hensikt. Fordelen med nettbrett ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...håndalfabetet og kobling til skriftspråk kan skje svært tidlig i barnets liv, hvis barnet opplever meningsfulle lese- og skrivesituasjoner med voksne (Roos, 2009). Vi vet også at kobling mellom håndalfabet ...
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...bakgrunnen? Er det behov for å legge inn kunstige kjennemerker? Hvilke kunstige kjennemerker vil gi mest mening for eleven? Bilde av kjennetegn garderobe, CVI og orientering For elever som har CVI og alvorlig ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  Livskvalitet handler om å oppleve glede, mening og tilhørighet, og om å bli sett og forstått. God livskvalitet er en viktig beskyttelsesfaktor for å kunne mestre eget liv og styrke fysisk og psykisk helse ...
 • Språklig organisering

  20.03.2023 | Kapittel

  ...selv og gjøre det mulig å avslutte på en hyggelig måte. Setningsstartere som blir benyttet må gi mening for den som skal bruke de, og det er viktig at det i så stor grad som mulig blir gjort i et samarbeid ...
 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  ...berører barn og unge skal ha barnets beste som utgangspunkt. Alle barn og unge har rett til å si sin mening og den skal bli tatt på alvor. Men barn og unges opplevelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...inkluderende læringsmiljø.  Eleven skal høres og lyttes til. Noen ganger kan eleven delta i møter og si sin mening, andre ganger kan elevens stemme innhentes av de som står eleven nær, det være seg foreldre, pedagog ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...informasjonsverktøyet IVAS er å finne hva personen selv opplever som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag. IVAS består av to deler: For elever fra og med 4.trinn og ut videregående ...
 • Video transcription Lisanne Aardoom, Anne Bottenheft

  07.09.2023 | Artikkel

  ...game for one theme. Ideally, you can change the base and manual depending on the theme of your interests. The base and corresponding short explanations of the various themes would then be available for ...