Til hovedinnhold
Viser 301–310 av 387 treff.
 • Læreplan Norsk tegnspråk

  13.05.2024 | Kapittel

  ...sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet utforske hvordan valg av tegn og mimikk gir forskjellig mening i tegnspråktekster leke med håndform, rim og rytme skape tegnspråktekster gjennom lek og andre kreative ...
 • Muntlig veiledning og synstolkning

  06.09.2022 | Kapittel

  ...lang prosess. Det å samtale med barnet når det er i situasjoner utvikler språket og gir det et meningsfullt innhold. For å kunne gi og få informasjon via ord og språk, må vi ha en felles forståelse for ...
 • Lesing og skriving

  24.10.2019 | Kapittel

  ...for formidling likestilles. Elevene kan velge hvilke måter de ønsker å formidle sin kunnskap eller mening på, som for eksempel video, bilde, lyd, tekst eller tegning. Det er i tråd med læreplanen at elevene ...
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...barn rett til å si sin mening, og meningen deres skal bli tatt på alvor. Når man jobber med tiltak og tilrettelegging i skolen, er det viktig at eleven er delaktig og kan si sin mening. Yngre barn bør gis ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...håndalfabetet og kobling til skriftspråk kan skje svært tidlig i barnets liv, hvis barnet opplever meningsfulle lese- og skrivesituasjoner med voksne (Roos, 2009). Vi vet også at kobling mellom håndalfabet ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tillegg til videostøtte. Forklaringene i oppskrifter bør være konkrete og presise. Bilder må være meningsbærende og støtte opp om innholdet. Bilder til pynt vil kunne virke mot sin hensikt. Fordelen med nettbrett ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  Livskvalitet handler om å oppleve glede, mening og tilhørighet, og om å bli sett og forstått. God livskvalitet er en viktig beskyttelsesfaktor for å kunne mestre eget liv og styrke fysisk og psykisk helse ...
 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  ...berører barn og unge skal ha barnets beste som utgangspunkt. Alle barn og unge har rett til å si sin mening og den skal bli tatt på alvor. Men barn og unges opplevelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...inkluderende læringsmiljø.  Eleven skal høres og lyttes til. Noen ganger kan eleven delta i møter og si sin mening, andre ganger kan elevens stemme innhentes av de som står eleven nær, det være seg foreldre, pedagog ...
 • IVAS Digital

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...informasjonsverktøyet IVAS er å finne hva personen selv opplever som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag. IVAS består av to deler: For elever fra og med 4.trinn og ut videregående ...