Til hovedinnhold
Viser 311–320 av 387 treff.
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...håndalfabetet og kobling til skriftspråk kan skje svært tidlig i barnets liv, hvis barnet opplever meningsfulle lese- og skrivesituasjoner med voksne (Roos, 2009). Vi vet også at kobling mellom håndalfabet ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tillegg til videostøtte. Forklaringene i oppskrifter bør være konkrete og presise. Bilder må være meningsbærende og støtte opp om innholdet. Bilder til pynt vil kunne virke mot sin hensikt. Fordelen med nettbrett ...
 • Pek

  10.04.2024 | Kapittel

  ...opptatt av, hva vil vite tegnet eller navnet på. Vi sier at pek er tomme for eget innhold, og får sin mening ut fra det i den umiddelbare konteksten som peket er rettet mot. Kontekst betyr her den ytre, umiddelbare ...
 • Hvordan komme i gang med en samtaletime?

  04.05.2015 | Kapittel

  For noen kan det gi mening å si noe generelt om følelser først; at noen ganger kan følelser være vanskelige å ha og vi kan komme til å gjøre ting vi egentlig ikke vil. Derfor kan det være lurt å prøve ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  Det finnes mange ulike varianter av RP og man kan ikke alltid sammenligne RP ved Usher med «ren» RP. Eva Diagnostisering Diagnostisering av Usher syndrom kan gjøres ved genetisk utredning eller ved kliniske ...
 • Dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...skriving påvirker elevens motivasjon og tro på egen mestring. Elever med dysleksi kan havne i et negativt spor hvor de er lite motiverte for å lese og skrive, og derfor ikke får den treningen som er nødvendig ...
 • Undervisning i klasse eller liten gruppe

  23.08.2023 | Kapittel

  ...alle aspekt ved tegnspråk (både tegn og ansiktsmimikk), og eleven risikerer å miste viktig i meningsinnhold i kommunikasjonen. Resultatet kan være at eleven trekker seg tilbake. Det betyr ikke at eleven ...
 • Samspill (0−1 år)

  22.01.2024 | Kapittel

  ...oppmerksomhet. Ved hjelp av peking og felles fokus kan barnet vise eller bli vist vei inn i en felles meningsverden.  Lær mer om samspill med små barn (tf3.no) ...
 • Gleding! -med Lykke og Wilmer fortalt på norsk tegnspråk

  10.02.2021 | Nettressurs

  ...skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet beskrive, fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk Kompetansemål etter 4. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: avlese ...
 • Kartlegge i skolen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...når størrelser er vanskelige å fremkalle fra minnet strever med å forstå plassverdisystemet mangler mening om et svar er rett eller nesten rett glemmer matematiske prosedyrer, spesielt de sammensatte, for ...