Til hovedinnhold
Viser 331–340 av 387 treff.
 • Arbeid med ord

  30.05.2023 | Kapittel

  ...bruk av alternativ blyant å velge aktuelle ord, og gjerne bruke klassens aktiviteter for å gi en meningsfull ramme i individuelle tilpasninger å fargekode ord å bruke en bærbar ordbank, den samme som på veggen ...
 • Fortellende ytringer

  11.04.2024 | Kapittel

  ...innlemmet i hvor tegnet plasseres. Slik kan retningen som binder flere tegn sammen til en større meningsenhet, komme til uttrykk. Vi ser dette i eksempel nr. 3 over. Tegnet retningen GRØNN kan utføres forskjellige ...
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelsessamtalene, men bruken må alltid tilpasses den enkelte. Det viktigste er at de utvalgte gjenstandene gir mening for barnet. Noen ganger benyttes følelsesgjenstandene hovedsakelig i oppstartfasen, og så gradvis ...
 • Eksempel: Å gjøre bokstaver tilgjengelig gjennom å lage bokstavbøker

  30.05.2023 | Kapittel

  Man kan også si at Pappa bare får spise mat som starter på bokstaven P. Det viktigste er at det gir mening og er spennende.  En annen måte å gjøre dette konseptet på, er å ta utgangspunkt i hverdagens hendelser ...
 • Arduino - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...synsnedsettelse vil trenge hjelp til å bygge og koble. Det er ikke sikkert kobling av ledninger gir så mye mening for de elevene som ser dårligst. Enkelte elever kan ha stor nytte av å bruke en lupe eller lese-tv ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...viktig for mennesker med autismespekterforstyrrelser, da de ofte har et stort behov for å finne en mening med oppgaver og en nytteverdi i det de skal gjøre. Nytteverdi henger ofte sammen med det som er viktig ...
 • 2.5 Samarbeid

  28.05.2024 | Kapittel

  ...være alles ansvar. Dette er informasjon som kan bidra til at hen opplever det som motiverende og meningsfullt å delta i samtale.  Det overordnede målet er at barnet, den unge eller voksne skal kunne forstå ...
 • Sosial læring

  09.12.2019 | Kapittel

  ...brukes for å:  hjelpe eleven til å forstå og tenke gjennom variasjonene og nyansene i budskap og meninger forklare erting og ironi få frem skjulte budskap ved bruk av snakke-, tenke- og følebobler vise ...
 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  (fonologisk bevissthet). Denne koblingen er essensiell for å knekke lesekoden. Forståelse For å skape mening i det vi leser må vi forstå ord og begreper. Forståelsen er den språkmessige siden av lesing. Personer ...
 • Hva er typiske vanskeområder for personer med DLD?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...verbale korttidsminnet. Dette gjør at de ofte trenger mer tid til å lære assosiasjoner mellom ord og mening eller å lære lyder og ord i riktig rekkefølge. Strukturen i språket påvirkes blant annet, og dette ...