Til hovedinnhold
Viser 331–340 av 369 treff.
 • Video transcription Penny Rosenblum, Kim Zebehazy

  18.04.2021 | Artikkel

  ...were close together checking the first two bars from bottom to top, the right index finger checks the rest of the bars by touching the middle. The right hand checks the top of the second bar, the left hand ...
 • Video transcription Natalina Martiniello

  18.04.2021 | Artikkel

  ...always very excited to connect with others who work in this space. So, if this is a topic that interests you, I encourage you to contact me and I include my contact details on this slide. So, I'd like ...
 • Ledsaging av elev i rullestol

  07.09.2023 | Kapittel

  Ledsagerens oppgave er å bidra til at personen opplever aktiv og sosial deltakelse gjennom trygge og meningsfulle forflytninger. Det er vesentlig at ledsageren tar utgangspunkt i personens behov. Dette gjøres ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  ...vanskelig, hva de trenger og hva de tror kan hjelpe dem. Elevenes rett til å bli hørt og få si sin mening er en rettighet de har etter Barnekonvensjonen og Opplæringsloven. Elever med nevrobiologiske vansker ...
 • Bøyer

  10.02.2023 | Kapittel

  ...bøyer, og de kan reflektere rundt hvordan det visuelle tegnspråket gir andre muligheter for å skape mening enn talespråket.
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...brister eller bryter sammen. De voksne i barnehagen og på skolen skal tåle barnas følelser, og gi mening til dem og til atferden følelsene skaper. I dette møtet skapes relasjonen. Relasjonen utløser følelser ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  ...artikler og hjelp til hvordan foresatte kan snakke med barn om økonomi. Moneyville kan brukes som meningsfull belønningsaktivitet. I Pengeby møter du ulike oppgaver og spill. Ved å tjene gullmynter og sølvmynter ...
 • Inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...som har en helt egen plan? For elever som har helt spesielle behov i matematikk er det likevel meningsfullt å delta i læringsfellesskap med andre elever. Dette forutsetter god tilrettelegging av undervisningen ...
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  ...hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder ...
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...holde sekvenser med lyder eller ord i det verbale korttidsminnet, lære assosiasjoner mellom ord og mening eller å lære lyder, ord og nonord i riktig rekkefølge. Struktursiden ved språket kan bli påvirket ...