Til hovedinnhold
Viser 341–350 av 368 treff.
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  ...hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder ...
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...holde sekvenser med lyder eller ord i det verbale korttidsminnet, lære assosiasjoner mellom ord og mening eller å lære lyder, ord og nonord i riktig rekkefølge. Struktursiden ved språket kan bli påvirket ...
 • Ord å forklare – ord å samtale om

  28.06.2022 | Kapittel

  ...ulike tema, kunne forklare ord og assosiere videre til beslektede tema. Jeg opplever ofte gode, meningsfulle samtaler når jeg benytter ord fra lista for å komme i gang. Ablegøyer, abonnere, adoptere, aggressiv ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...sine behov og si sin mening. Det er nødvendig å få frem elevens stemme, både fordi dette er en rettighet, jf. Barnekonvensjonens artikkel 12, «Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening», og fordi eleven ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...der det er mulig, og sette lesing og skriving inn i en meningsfull kontekst. Et annet prinsipp ved tilpasset opplæring er å gi elevene meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver. Når læreren vet hvor eleven ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...mer forutsigbar. For at dagsplanen skal være nyttig, må man sikre seg at de visuelle symbolene gir mening. Det å lære symboler /ord og begrep må jobbes med systematisk og settes i sammenheng både med aktuell ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...med blindhet, svaksynthet og hjernerelaterte synsvansker. Men husk at den må brukes til noe som gir mening for denne elevgruppen. Skjermen (LED-matrisen) på micro:bit kan være vanskelig å se for mange av ...
 • Aktiviteter med bokstaver og språklyder

  30.05.2023 | Kapittel

  ...emergent literacy stadiet, skal som alle andre bli introdusert for bokstaver og bokstavlyder gjennom meningsfulle og morsomme aktiviteter sammen med andre. Pek på og snakk om bokstavene og lydene de representerer ...
 • Hva er tics?

  18.10.2021 | Kapittel

  ...blir ofte misforstått. Komplekse tics kan være noe langsommere enn de enkle og dermed ligne på meningsfulle handlinger eller utsagn. Det er viktig å huske på at tics er ufrivillig og at ingen har tics for ...
 • Scratch

  31.08.2021 | App

  ...blokker som en slags puslespillbrikke. Blokkene vil kun passe sammen på måter som gir syntaktisk mening.  Hver kodeblokk i Scratch har sin egen funksjon og påvirker blant annet bevegelse, lyd, hastighet ...