Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 368 treff.
 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...dempes. Tale består av vokaler og konsonanter. Vokaler er lette å oppfatte, men alene gir de liten mening. Konsonantene derimot er vanskeligere å oppfatte, men de inneholder mye informasjon. Når lyd reflekteres ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...gjenkjenne ord og og koble det til riktig bilde. Det gir trening i å gjenkjenne ords lydpakker og kople mening til dem ved hjelp av et bilde. Memory: Her skal du finn to like bilder og får høre ordene samtidig ...
 • Life is Strange

  18.06.2018 | App

  ...utgangspunkt til videre skriftlig eller muntlig arbeid. For eksempel: Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon (norsk etter 10. årstrinn). Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur Engelsk: Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...mestring. Tilbakemelding og relevante ferdigheter De sosiale ferdighetene det fokuseres på, bør gi mening og ha sosial og faglig relevans for eleven. Det er også viktig å lytte til elevens egne forslag og ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...fellesskap. Musikkterapi, fysmus (fysioterapi & musikkterapi) og sensoriske aktiviteter er ofte meningsfulle læringsaktiviteter som kan skje i fellesskap med andre. Undervisningen må støtte elevens opplevelse ...
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  ...tilpasninger og tiltak på skolen og i klasserommet. For at de pedagogiske tiltakene skal oppleves som meningsfulle for den enkelte elev, er det viktig at skolen har tett relasjon og dialog med eleven. Åpenhet ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  ...den enkelte har til å påvirke innholdet i teksten. Målet er å få erfaring med å uttrykke en tanke/mening og hvordan det ser ut i skrift. Start med utgangspunkt i en setning som hver og en kan delta igjennom ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lyder sammen til ord.   Morfologisk bevissthet Morfemet er det minste språklige elementet som har meningsbærende funksjon. Morfologisk bevissthet betyr innsikt i hvordan ord er bygget opp av slike orddeler ...
 • Beskrivelse av arbeidsmåten

  31.05.2023 | Kapittel

  ...produkter med andre. Eleven har fått daglige muligheter til å skrive om selvvalgte, personlig og meningsfulle emner ved hjelp av den støtten som er nødvendig. Eksempel på mål: Eleven kan velge selvstendig ...