Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 387 treff.
 • 2.6 Planlegging for språkutvikling og språkmiljø

  03.06.2024 | Kapittel

  ...velger tegn for må være dekkende for at hen kan formidle seg ut fra interesser, det som oppleves meningsfullt og det som gir mulighet for deltakelse i fellesskapet.   For å kunne planlegge for at personen ...
 • 2.5 Hendenes betydning for tidlig utvikling

  05.03.2024 | Kapittel

  ...hennes oppover og sier: "Nå må du si ha det til bestefar!”. Hånd- og armbevegelsen blir til en meningsfull, kommuniserende og deltakende handling.  Noen ganger tar en Hjelper tak i hånden til Emma og geleider ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...sine behov og si sin mening. Det er nødvendig å få frem elevens stemme, både fordi dette er en rettighet, jf. Barnekonvensjonens artikkel 12, «Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening», og fordi eleven ...
 • Tilgang til skriving med alternative blyanter

  30.05.2023 | Kapittel

  ...personen vil fortelle  hva som er blitt skrevet. Gi respons på det som er skrevet med fokus på skrift og mening. Spør om du skal lese høyt det som er blitt skrevet ned, og les lydrett det som står der. Husk – ...
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  ...hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder ...
 • Ord å forklare – ord å samtale om

  28.06.2022 | Kapittel

  ...ulike tema, kunne forklare ord og assosiere videre til beslektede tema. Jeg opplever ofte gode, meningsfulle samtaler når jeg benytter ord fra lista for å komme i gang. Ablegøyer, abonnere, adoptere, aggressiv ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...begreper og sammenhenger. Øke funksjonelle språkferdigheter og sosial forståelse av eget miljø. Gi meningsfulle leseropplevelser som er nært knyttet til elevens hverdag. Mål for læringsutviklingen til eleven ...
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  ...være aktuelt å starte i arbeid etter endt skolegang, men det kan være mer hensiktsmessig med en meningsfull hverdag i et dagsenter. Dette kan inneholde for eksempel sosiale aktiviteter habilitering og opptrening ...
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...holde sekvenser med lyder eller ord i det verbale korttidsminnet, lære assosiasjoner mellom ord og mening eller å lære lyder, ord og nonord i riktig rekkefølge. Struktursiden ved språket kan bli påvirket ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...der det er mulig, og sette lesing og skriving inn i en meningsfull kontekst. Et annet prinsipp ved tilpasset opplæring er å gi elevene meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver. Når læreren vet hvor eleven ...