Til hovedinnhold
Viser 361–368 av 368 treff.
 • Å lese sammen

  30.05.2023 | Kapittel

  ...språkutviklingen. Velg bøker ut fra interesse og alder For at den du leser sammen med skal oppleve det meningsfullt å delta i lesing bøker, bør du velge bøker ut fra hans eller hennes interesser. Personer på emergent ...
 • Tidlig skriveutvikling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...som å koble fonem med grafem, og språklig kunnskap er nødvendig for å skrive ord og setninger med mening. Kan barnet få bokstaver, blir det vanskelig å skrive selv om han eller hun har et budskap å kommunisere ...
 • Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

  06.06.2023 | Kapittel

  ...bevissthet styrkes gjennom å se, oppdage og erfare skriftspråket.   Opplæringen må ha søkelys på meningsfulle skriftspråklige aktiviteter og unngå «drill and kill». Jobb med:   Høyfrekvente lyder  Maksimal ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...korte økter med klar begynnelse og slutt  forberede barnet til aktiviteter og ta hensyn til barnets mening  fremme mestring og støtte utvikling av mestringsstrategier  bygge på barnets interesser og sterke ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...lettere å komme i posisjon til å få gjennomført kartlegging når eleven opplever kartleggingen som meningsfull. Et forslag til verktøy og oppgave skolen kan gi eleven er å lage «Boken om meg» i Book Creator ...
 • TegnSkatter

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...vise seg i samtalen. En forutsetning for denne type samtale er at alle er villige til å endre sine meninger. Det fordrer en trygg og god atmosfære, der alle har tillit til hverandre og vil hverandre vel.
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  Følgende punkter må man huske på: Tics er vanskelige å kontrollere og holde tilbake. Tics har ikke mening. Tics forsterkes i enkelte situasjoner. Tics kommer og går, og de kan endre karakter. Tics kan undertrykkes ...
 • Logopediske tiltak

  23.01.2024 | Kapittel

  ...med.   En fonologisk intervensjon er basert på fonologien som system, og fokus er på begreper og mening, ikke på motoriske aktiviteter eller isolerte enkeltsegmenter. Målet er at barnet skal bli i stand ...