Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 387 treff.
 • Scratch

  31.08.2021 | App

  ...blokker som en slags puslespillbrikke. Blokkene vil kun passe sammen på måter som gir syntaktisk mening.  Hver kodeblokk i Scratch har sin egen funksjon og påvirker blant annet bevegelse, lyd, hastighet ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur Engelsk: Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...med blindhet, svaksynthet og hjernerelaterte synsvansker. Men husk at den må brukes til noe som gir mening for denne elevgruppen. Skjermen (LED-matrisen) på micro:bit kan være vanskelig å se for mange av ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  ...den enkelte har til å påvirke innholdet i teksten. Målet er å få erfaring med å uttrykke en tanke/mening og hvordan det ser ut i skrift. Start med utgangspunkt i en setning som hver og en kan delta igjennom ...
 • Innstillinger i iOS

  20.02.2024 | Kapittel

  ...skjerm og tekststørrelse, bevegelse, opplest innhold og synstolking. For skjermleserbrukere uten restsyn er VoiceOver og synstolking de mest aktuelle kategoriene. Når du velger «Synstolking - på» vil synstolking ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lyder sammen til ord.   Morfologisk bevissthet Morfemet er det minste språklige elementet som har meningsbærende funksjon. Morfologisk bevissthet betyr innsikt i hvordan ord er bygget opp av slike orddeler ...
 • Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

  06.06.2023 | Kapittel

  ...bevissthet styrkes gjennom å se, oppdage og erfare skriftspråket.   Opplæringen må ha søkelys på meningsfulle skriftspråklige aktiviteter og unngå «drill and kill». Jobb med:   Høyfrekvente lyder  Maksimal ...
 • Tidlig skriveutvikling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...som å koble fonem med grafem, og språklig kunnskap er nødvendig for å skrive ord og setninger med mening. Kan barnet få bokstaver, blir det vanskelig å skrive selv om han eller hun har et budskap å kommunisere ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...korte økter med klar begynnelse og slutt  forberede barnet til aktiviteter og ta hensyn til barnets mening  fremme mestring og støtte utvikling av mestringsstrategier  bygge på barnets interesser og sterke ...
 • Å lese sammen

  30.05.2023 | Kapittel

  ...språkutviklingen. Velg bøker ut fra interesse og alder For at den du leser sammen med skal oppleve det meningsfullt å delta i lesing bøker, bør du velge bøker ut fra hans eller hennes interesser. Personer på emergent ...