Til hovedinnhold
Viser 381–387 av 387 treff.
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...korte økter med klar begynnelse og slutt  forberede barnet til aktiviteter og ta hensyn til barnets mening  fremme mestring og støtte utvikling av mestringsstrategier  bygge på barnets interesser og sterke ...
 • mac OS

  20.02.2024 | Kapittel

  ...navigeringsteknikkene, er du langt på vei klar for å bruke en Mac med VoiceOver. Dersom du har nytte av synsrest, kan VoiceOver brukes i kombinasjon med det integrerte forstørringsprogrammet Zoom. Vi vil ikke ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...lettere å komme i posisjon til å få gjennomført kartlegging når eleven opplever kartleggingen som meningsfull. Et forslag til verktøy og oppgave skolen kan gi eleven er å lage «Boken om meg» i Book Creator ...
 • TegnSkatter

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...vise seg i samtalen. En forutsetning for denne type samtale er at alle er villige til å endre sine meninger. Det fordrer en trygg og god atmosfære, der alle har tillit til hverandre og vil hverandre vel.
 • Flerspråklighet og taleflytbrudd

  22.05.2024 | Kapittel

  ...fysioterapeut. Hvorvidt man skal jobbe med pust spesielt i tilknytning til stamming, er det forskjellige meninger om blant klinikere og i litteraturen, samtidig som det også er ulike grunner for og måter å jobbe ...
 • Logopediske tiltak

  23.01.2024 | Kapittel

  ...med.   En fonologisk intervensjon er basert på fonologien som system, og fokus er på begreper og mening, ikke på motoriske aktiviteter eller isolerte enkeltsegmenter. Målet er at barnet skal bli i stand ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  Følgende punkter må man huske på: Tics er vanskelige å kontrollere og holde tilbake. Tics har ikke mening. Tics forsterkes i enkelte situasjoner. Tics kommer og går, og de kan endre karakter. Tics kan undertrykkes ...