Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 369 treff.
 • Læring og kommunikasjon gjennom taktile strategier i møte med barn og voksne med medfødt døvblindhet

  15.03.2022 | Veileder

  ...døvblindhet er avhengig av berøringssansen (taktilsansen) til tross for at det finnes en syns- og hørselsrest. Restsansene er ofte ikke tilstrekkelig for kontakt og kommunikasjon og bruk av taktile strategier blir ...
 • Tegneseriesamtale

  16.03.2017 | Artikkel

  ...brukes for å: hjelpe eleven til å forstå og tenke gjennom variasjonene og nyansene i budskap og meninger forklare erting og ironi få frem skjulte budskap ved bruk av snakke-, tenke- og følebobler vise ...
 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  ...utfordringer i skolemiljøet. Takket være systematisk jobbing kom de i et bedre spor. Ved Saltvern skole, Bodø var det aldri tvil om at Martin (11) skulle gå i vanlig klasse, på tross av at skolen har en egen ...
 • Hørsel

  11.05.2023 | Kapittel

  ...ubevisst. Når vi lytter, sammenligner vi lydene med tidligere erfaringer. For at det vi hører skal gi mening, må vi kunne diskriminere, identifisere og gjenkjenne de ulike lytteopplevelsene. Hvordan fungerer ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  Flerspråklige barn og ungdom kan, med tilrettelegging, delta i meningsfulle læringsaktiviteter fra den dagen de starter i barnehage/skole.  For de som ikke behersker opplæringsspråket godt, og kanskje ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  Hørselshemmede barn går ofte glipp av samtaler om følelser, meninger, planer osv, og dermed blir sen i utviklingen av Teori om sinnet (T-O-S).  Teori om sinnet (T-O-S) er forståelse av at andre har egne ...
 • Sosial rehabilitering

  02.02.2016 | Artikkel

  ...naturlig hører til. Samtidig er det viktig at en har som utgangspunkt at hver enkelt atferd har en mening, om man forstår den ut fra elevens forutsetninger. Det vil i praksis si at også det sosiale nettverket; ...
 • Eating together is an act of love: Mealtimes and inclusion

  03.05.2016 | Artikkel

  ...ønsker Ena Caterina Heimdahl å lede oppmerksomhet mot at et godt måltid er å inngå i en felles meningsskapende handling. Hun har valgt å vektlegge de kommunikative aspektene som gir måltidet denne kvaliteten ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...barnet skal være aktiv i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det opplever kommunikasjonen som meningsfull. Hvert enkelt barn følger sitt eget tempo, så det kan være store individuelle forskjeller på hvor ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene er et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger ...