Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 369 treff.
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...mellom barnehage og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle for alle ...
 • Chromebook med skjermlesar

  01.02.2021 | Bok/hefte

  ...same kan ein òg seia om skriving på iPad eller Mac. Ei løysing for ein elev som går i ein klasse der resten av klassen brukar Chromebook kan vera å bruka ein pc med t.d. skjermlesaren JAWS eller NVDA saman ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  Transporten er ordnet med skoletransport etter henvisning fra lege, der skolen dekker en del og fylket resten. Deltagerne som ikke kommer seg til voksenopplæringa på egen hånd blir hentet av en minibuss med ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  Foreldresamarbeid Hun bruker et eksempel fra en kompleks sak der de jobbet i to år før skolestart. – Vi kom i gode spor og hadde fin framgang takket være et godt samarbeid med foreldre. Skolen fikk punktskriftkompetanse ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene er et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger ...
 • Om døvblindhet

  28.12.2023 | Kapittel

  ...utvikles gjennom å ta i bruk berørings- og bevegelsessansene i tillegg til eventuell syns- og hørselsrest. Barn med døvblindhet lærer ikke kun gjennom visuell observasjon og imitasjon, og naturlig modellæring ...
 • Diktering

  03.12.2020 | Kapittel

  ...kan ta den i bruk ved behov. Vi erfarer at mange elever synes det er lettere å bruke verktøy som resten av klassen bruker. For elever med skriveutfordringer kan diktering være helt nødvendig for å kunne ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...platene/absorbentene som man visuelt opplever som tak i rommet. Hvis ikke, vil støy gå over veggen mellom rommet og resten av landskapet. Man er også avhengig av en god og lydisolerende dør inn til rommet. Teppefliser på ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...kan føre til lært hjelpeløshet hos barnet eller hvis den voksne blir en barriere mellom barnet og resten av barnegruppen.
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...tospråklighet og opplæring av hørselshemmede barn og unge. Bok på engelsk med Lise Kristoffersen og Eva Simonsen som medforfattere. Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka ...