Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 2579 treff.
 • Preposisjoner som viser posisjon

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Lære å bruke preposisjoner som viser posisjon. Fokusord Opp Ned Inn Ut Av På Huskelapp (PDF) Materiell Leker Domino (PDF) Mønsterark (PDF) Terning med preposisjoner (PDF) Oppgaver La eleven be om ...
 • Teknologi som inkluderingsverktøy

  09.08.2016 | Artikkel

  ...erfaringer som viser hvordan ulik teknologi kan brukes som inkluderende verktøy i barnehage og skole. Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy Mobiltelefon som læringsverktøy ...
 • Andre vansker som påvirker matematikklæring

  04.08.2023 | Artikkel

 • – Bygg på det som fungerer

  09.11.2023 | Artikkel

  ...på det som allerede fungerer. Skaff deg mest mulig informasjon om hvordan barnet/eleven best kommuniserer i dag, sier rådgiver Svein Lillestølen.  Her gir han flere råd særlig til PP-rådgivere som skal jobbe ...
 • Digitale ressurser som kan øyestyres

  17.03.2020 | Artikkel

  Vi har laget en oversikt over læringsressurser som kan øyestyres. Snakk med skolen din om de har tilgang på disse ressursene: Digitale læringsressurser «Bokbussen» fra GAN Aschehoug www.brettboka.no https://skole ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker SuperNova

  24.11.2016 | Artikkel

  ...kommentarer får du imidlertid bare som innlest tale. Kom i gang med Bokhylla Bokhylla finner du i SuperNova Kontrollpanel. Programvinduet består av innhold og en "trestruktur" som er ment for navigasjon. Der ...
 • ASK som språk – muligheter i fellesskapet

  11.08.2023 | Tema

  "ASK som språk – muligheter i fellesskapet!" er en digital fagdag som knyttes til læring, utvikling og deltagelse i et inkluderende fellesskap for barn og elever med behov for ASK. Her finner du opptak ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  Barn som helt eller delvis mangler talespråk, og som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er i risiko for ikke å utvikle vennskap i samme grad som jevnaldrende som følge av kommunikasjonsutfordringer ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...skolen til elever som brukte alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Studien tok utgangspunkt i følgende tre forskningsspørsmål: Hvilke typer aktiviteter samhandler elever som bruker ASK, og medelever ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker JAWS

  24.11.2016 | Artikkel

  ...veksle mellom disse alternativene underveis. Bildebeskrivelser og kommentarer får du imidlertid bare som innlest tale. Kom i gang med FSReader 3 Første gang du starter FSReader 3 er det antakelig ei åpen ...