Til hovedinnhold
Viser 1011–1020 av 2540 treff.
 • Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

  21.02.2019 | Bok/hefte

  ...pedagog. Et barn som ikke ser kan heller ikke forstå hva lek er. Synet gir oversikt og forståelse på et øyeblikk. Hørselen er flyktig og gir ikke samme informasjon om hva som foregår. Små barn som er blinde, ...
 • Enhancing activity by means of tactile symbols

  29.08.2019 | Artikkel

  ...forespørsler gitt muntlig, og på T2 ble det gitt taktile forespørsler. Alle elever oppfattet taktile symboler som eksplisitte forespørsler om å utføre handlingen referert til av symbolene. Barna fulgte sjelden eller ...
 • Små barn med synssvekkelser i en digital verden

  17.12.2018 | Artikkel

  ...smarttelefon. Barna med synssvekkelser hadde lik tilgang til og brukte digitale enheter på samme måte som barna med normalt syn. Foreldrene var generelt positive til barnas deltagelse i den digitale verden ...
 • Skrivemåter

  03.09.2018 | Kapittel

  Win2 er det samme som å klikke med høyre musetast. Du finner tasten til venstre for høyre kontrolltast. Alternativt kan du trykke Shift+F10. For å unngå misforståelser om hvilket tegn som skal brukes i en ...
 • Øv på plassering i tegnrommet

  06.03.2023 | Kapittel

  ...jobber i par, og skal beskrive ulike figurer til hverandre. De kan bruke fargede lapper som legges i ulike mønster og som den andre skal legge i samme mønster etter forklaring, eller de kan bygge enkle figurer ...
 • Punktskriftnoter

  05.10.2023 | Kapittel

  ...benytte punktskriftnoter krever en annen arbeidsmetodikk enn visuelle noter. Det er viktig at eleven som bruker punktskrift, blir eksponert for noter på lik linje med medelevene.
 • Punktskrivere

  02.10.2023 | Kapittel

  En punktskriver er en skriver som produserer punktskrift på papir. Dokumenter som skal skrives ut i punktskrift, blir vanligvis skrevet i Word-format. For at utskriften i punktskrift skal få riktig format ...
 • Tilrettelegging for kommunikasjon

  22.08.2023 | Kapittel

  For å kunne være en god samtalepartner for barnet er det noen tips for tilrettelegging som kan fremme samspillet eller kommunikasjonen. Husk å påkalle barnets oppmerksomhet ved å si navnet først eller ...
 • Lávllagirji veahkkegielain / Sangbok med tegn-til-tale

  11.02.2020 | Bok/hefte

  ...samisk sangbok med kjente samiske barnesanger. Sangboken inneholder også bilder av tegn-til-tale tegn som er tilpasset de ulike sangene. Lávllagrji er laget for å hjelpe og motivere personer i barnets omgivelser ...
 • Til leseren

  03.09.2018 | Kapittel

  Målgruppen for denne veilederen er lærere som skal gi opplæring i bruk av læringsressurser og hjelpemiddelteknologi for elever med blindhet eller sterk svaksynthet. Veilederen konkretiserer hvordan lærere ...