Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1291 - 1300 av 2360 treff.

 • Literate screeningtest

  29.08.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...avdekke dysleksi hos ungdom og voksne. Screeningtesten ble opprinnelig utviklet for å kartlegge foreldre som deltok i Dysleksistudien (The Tromsø longitudinal study of Dyslexia) ved universitetet i Tromsø med ...
 • PPT-lederkonferansen

  18.02.2022 | Seksjon

  Ledelse i PP-tjenesten - balansekunst i utøvelse av mandatet Laget rundt barnet er endret som følge av stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO/AKS" ...
 • Skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme

  10.06.2021 | Seksjon

  Elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme har ofte komplekse og sammensatte utfordringer. Det kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir ...
 • Etterutdanning i flerspråklighet og utredning

  10.06.2022 | Artikkel

  ...utredning for ansatte i PP-tjenesten gis som e-læring.  Etterutdanningen er et e-læringskurs for deg som er leder eller rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og som arbeider med barn, unge og voksne ...
 • Digitale logopedtimer

  02.04.2020 | Artikkel

  ...forsøker vi å samle noen tips, slik at det kan være lettere å begynne.  Du kan ta kontakt med rådgiverne som jobber med taleflytvansker om du vil ha mer støtte til å prøve ut noe nytt. Da kan vi drøfte hvordan ...
 • Skal du til Statped i Oslo?

  10.06.2022 | Artikkel

     Her finner du Statped i Oslo: Gamle Hovsetervei 3 Vetlandsveien 79   Kontaktinformasjonen vår er som før:  Kontakt oss ...
 • Rett til opplæring

  24.08.2022 | Seksjon

  ...punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet, hvis de har behov for det. Disse ferdighetene omtales som kompenserende ferdigheter. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettsider ...
 • Begynne i barnehage og skole

  21.06.2022 | Seksjon

  ...overgang til ungdomstrinn, videregående eller ut i arbeidslivet. Her har vi samlet noen ressurser som kan være nyttige.
 • Lese- og skrivevansker

  09.06.2021 | Fagområde

  ...og skriving i løpet av skolegangen. Hos 3-5 % av elevene skyldes vanskene dysleksi. Andre forhold som kan virke negativt inn på lese- og skriveutviklingen er mangelfull opplæring, språkvansker, oppmerksomhets- ...
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser

  02.09.2022 | Kapittel

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser er en medfødt vanske med å forstå og/eller uttrykke seg språklig. Vansker som kommer av lite erfaringer med et nytt språk kan lett forveksles med slike språkvansker. Behov for tilrettelegging ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!