Til hovedinnhold
Viser 1401–1410 av 2577 treff.
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...hørsel vil mange foretrekke å få tilrettelegginger og tilpasninger som gjør det mulig å bruke den kommunikasjonsformen og -kanal som de er vant til. For noen vil syns- og hørselstapene være så alvorlige ...
 • Bøyer

  10.02.2023 | Kapittel

  ...en aktiv og en passiv hånd (eks. SKO) der den passive hånden inntar rollen som fot, mens den aktive hånden illustrerer skoen som sitter på foten. At tegnspråk utføres med to hender (til forskjell fra talespråk ...
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)

  03.02.2022 | Kartleggingsmateriell

  Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi. CAT er en generell afasitest, som undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive ...
 • NUMA: Newcastle University -  undervisningsmateriell for afasirammede

  10.06.2021 | Bok/hefte

  Oppgaver som tar sikte på å bedre den auditive prosesseringen hos personer med afasi. Består av et veiledningshefte (pdf) og oppgaver (zippet mappe) Del 2: Setningsprosessering: Oppgaver som tar sikte ...
 • Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi - ut fra praktisk klinisk erfaring

  14.04.2021 | Bok/hefte

  En praktisk veileder som kan hjelpe logopeder med lese- og skriveopplæring i rehabilitering av afasi. Boka handler om hvordan lese- og skriveopplæringen bør integreres i den totale språkrehabiliteringen ...
 • Barn og unge med nedsatt syn. Håndbok for PP-tjenesten

  30.11.2015 | Bok/hefte

  ...om testing og kartlegging og gir eksempler på hvordan man kan tilrettelegge læringsmiljøet. Mange som har nedsatt syn, opplever ofte at deres synsnedsettelse ikke blir forstått eller blir glemt. Det kan ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

  ...rettet mot deg som er ny i arbeidet med personer med medfødt døvblindhet, men vi har alle behov for å tenke i gjennom det som foregår når vi er i samspill og kommunikasjon. Vi er to parter som møtes for å ...
 • Pulverheksa og julenissen  på tegnspråk

  23.02.2016 | DVD

  Transportarbeiderforbundet, så han kan ikke reise rundt og spørre heller. Men Pulverheksa vet råd, som alltid!  Bøkene om Pulverheksa er allerede blitt klassikere for de minste, og Riksteaterets forestillinger ...
 • Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne

  06.06.2016 | Veileder

  ...ment som tips til hvordan en kan komme i dialog med eleven, og hvordan en på en strukturert måte kan starte en prosess. Veilederen må ikke forveksles med eller erstatte andre kartleggingsskjema som er utarbeidet ...
 • Språket ditt – tegnspråk

  15.09.2016 | Nettressurs

  Tegnspråkgrammatikk Last ned hefte: Lærerveiledning i tegnspråkgrammatikk Tilleggshefte for lærere som skal undervise døve elever 6. klasse: Se på YouTube: Språket ditt 6. klasse - Videobok Språket ditt ...