Til hovedinnhold
Viser 1471–1480 av 2578 treff.
 • Programmer for å lære touch-metoden

  18.10.2023 | Kapittel

  Tastaturbo og TangoTouch er programmer som egner seg for å gi opplæring i touch-metoden. Programmene gir tilbakemelding med tale, og fungerer godt sammen med et skjermleserprogram eller forstørringsprogram ...
 • Ja og nei

  10.09.2019 | Kapittel

  ...uttrykke ja og nei på en rask og funksjonell måte er svært viktig for alle mennesker. En del mennesker som mangler talespråk har ikke noe sikkert uttrykk for å si ja eller nei. Å finne egnede uttrykksformer ...
 • Erfaringer

  16.09.2021 | Kapittel

  Fra 2019 har flere skoler i ulike kommuner i Norge gjennomført dette som skoleutvikling. Skoler som har gjennomført kompetansetiltaket har gitt positive tilbakemeldinger på både innhold og opplegg. Dette ...
 • Barn og tolking

  07.06.2023 | Kapittel

  ...alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon tolkesituasjon Som vi var inne på i «Hva er tolking?», har en samtale med ...
 • Aktiviteter å jobbe med, og måter å jobbe på

  30.05.2023 | Kapittel

  ...personene som skal lære seg å lese og skrive å møte aktiviteter som omhandler:  Bokstav – lyd  Analyse  Syntese  Avkoding  Veien fra modellering til mestring  I aktivitetene trenger personene som bruker ASK ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...hørsel vil mange foretrekke å få tilrettelegginger og tilpasninger som gjør det mulig å bruke den kommunikasjonsformen og -kanal som de er vant til. For noen vil syns- og hørselstapene være så alvorlige ...
 • Bøyer

  10.02.2023 | Kapittel

  ...en aktiv og en passiv hånd (eks. SKO) der den passive hånden inntar rollen som fot, mens den aktive hånden illustrerer skoen som sitter på foten. At tegnspråk utføres med to hender (til forskjell fra talespråk ...
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)

  03.02.2022 | Kartleggingsmateriell

  Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi. CAT er en generell afasitest, som undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive ...
 • NUMA: Newcastle University -  undervisningsmateriell for afasirammede

  10.06.2021 | Bok/hefte

  Oppgaver som tar sikte på å bedre den auditive prosesseringen hos personer med afasi. Består av et veiledningshefte (pdf) og oppgaver (zippet mappe) Del 2: Setningsprosessering: Oppgaver som tar sikte ...
 • Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi - ut fra praktisk klinisk erfaring

  14.04.2021 | Bok/hefte

  En praktisk veileder som kan hjelpe logopeder med lese- og skriveopplæring i rehabilitering av afasi. Boka handler om hvordan lese- og skriveopplæringen bør integreres i den totale språkrehabiliteringen ...