Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1501 - 1510 av 2360 treff.

 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  «The simple view of reading» (Gough & Tunmer, 1986) forklarer leseforståelse som et produkt av avkoding og lytteforståelse. Formelen kan brukes til å gi en rask oversikt over ulike typer lesevansker, og ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...spesialpedagogiske behov i klassen er det viktig å huske at de kan ha forskjellige behov. Tilpasning som egner seg for en elev kan i noen tilfeller være uegnet for en annen.  Læringsmål og kriterier   Gjennomgå ...
 • Organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmevansker oppstår som følge av endringer på stemmebånd eller i strupen, noen ganger som følge av annen sykdom. Cyste En cyste er en godartet og avgrenset fortykkelse på det ene stemmebåndet som kan minne om ...
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...bedre stand til å møte behov og tilpasse skolehverdagen. Barnets stemme I arbeidet med barn og unge som har behov for ekstra tilrettelegging er det viktig at eleven, «hovedpersonen», selv er deltakende.
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  Opplæringspraksiser som fungerer godt for barn og unge med små og store hørselstap. Rapport fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Rapporten har tittelen "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  ...illustrerte kort som representerer sentrale hendelser i livet, bl.a. fødsel, første dag på jobben, alvorlig sykdom. How are they feeling? 30 illustrerte kort som viser scenarier og aktiviter som er vanlige i ...
 • Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  02.09.2022 | Artikkel

  ...flerspråklig brukes her om dem som forholder seg til og bruker flere språk, uavhengig av hvor godt de behersker de ulike språkene. Flerspråklige blir dermed en stor og sammensatt gruppe, som kan ha gode ferdigheter ...
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  Barn med synsvansker og ASF har en varierende synsfunksjon, kognitiv funksjon og grad av autisme, noe som gjør dem svært ulike. Kjennetegn Personale i barnehage og skole må ha kunnskap om vanskene for å kunne ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  Logopedene og psykologene som jobber i leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG-teamet) i Statped følger opp alle barn og unge som er født og diagnostisert med spalte. Logopedene i LKG-teamet har blant annet ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...er morsom. Pedagogen må evne å se barnets innspill, vurdere, bekrefte, utvide eller overse innspill som ikke bygger leken. Når seende barn kommer til, må pedagogen også se og bekrefte dem og skape muligheter ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!