Til hovedinnhold
Viser 1521–1530 av 2579 treff.
 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  ...de leser.  De setter seg mål og har flere strategier for å nå målene. De stiller seg selv spørsmål som: ”Forstår jeg dette? Er det fornuftig? Hvis nei, hvorfor ikke? Hva skal jeg gjøre?”  Ved hjelp av en ...
 • Les opp skjermen

  04.11.2019 | Kapittel

  Denne videoen viser funksjonen Les opp skjerm. Dette er en funksjon som gjør at du får opplest tekst uten å måtte bruke skjermleseren VoiceOver. Les opp skjerm Slå på “Les opp skjerm”: Innstillinger > ...
 • Om Engasjerende leser i skrivebordsprogrammet av Word

  09.02.2021 | Kapittel

  Engasjerende leser legger seg som et eget faneark helt til høyre hvis du trenger å gjøre endre tilpasningene av teksten underveis i arbeidet ditt: Engasjerende leser som faneark bilde Engasjerende leser ...
 • Ta telefonen og slå av/på avspilling

  12.09.2019 | Kapittel

  ...en samtale.  Ta telefonen og slå av/på avspilling Fingerbevegelser Dobbelt-trykk med to fingre hvor som helst på skjermen. Samme kommando kan brukes for å starte og stoppe en lyd - eller videoavspiller.  
 • Kartlegging

  16.03.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjonsløsning. Det språklige nivået må kartlegges og dette bidrar til å si noe om hvilken løsning som kan passe nå, og gi muligheter for videre språklig utvikling. Kommunikasjonsmiddelet må kunne tilpasses ...
 • Organisering ved ballspill

  17.08.2023 | Kapittel

  ...aktivitet som er utfordrende for eleven, og det anbefales derfor å begrense slike aktiviteter. Eleven kan delta i ulike ballaktiviteter i par eller små grupper, men selve ballspillet kan oppleves som uoversiktlig ...
 • Tilrettelegging ved hjernerelaterte synsvansker (CVI)

  21.06.2023 | Kapittel

  Behovene for tilrettelegging for elever med hjernerelaterte synsvansker, vil ofte være de samme som for elever som er blinde eller svaksynte. Det mest grunnleggende når det gjelder tilrettelegging for elever ...
 • Samtaler om CVI

  09.06.2023 | Kapittel

  ...varierer mye hvordan CVI arter seg. Synsvansken kan være vanskelig å forstå, både for den som har CVI, og dem som er rundt. Nedenfor kan du høre to samtaler med jentene Obah og Emilie om hvordan det er å ...
 • Hurtigtaster

  16.08.2023 | Kapittel

  En hurtigtast er en tastekombinasjon som for å utføre en bestemt handling. De fleste hurtigtastene krever at du må trykke to eller flere taster i en bestemt rekkefølge, eller samtidig. Hurtigtastene inneholder ...
 • Mobilitetsstokk

  01.09.2023 | Kapittel

  For personer som er blinde eller sterkt svaksynte, er den hvite stokken et av de viktigste hjelpemidlene. Den hvite stokken kalles også mobilitetsstokk. Stokken har tre hovedfunksjoner: beskytte ved å ...