Til hovedinnhold
Viser 161–170 av 2577 treff.
 • Autisme

  09.06.2016 | Fagområde

  ...arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt. Funksjonsnivået blant de som har ASF varierer, det er derfor viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset, for hver enkelt.
 • Tegnspråkopplæring på videregående skole

  25.04.2017 | Artikkel

  Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller har behov for opplæringen i eller på tegnspråk har rett til dette på videregående skole. Enten i en tegnspråklig miljø eller ved hjelp av tolk.  Elever som ...
 • Tema: Artikulasjonssteder

  03.04.2020 | Kapittel

  Film som går gjennom ulike artikulasjonssteder Kahoot ...
 • Rammeplan for barnehagen og tilrettelegging

  16.02.2018 | Tema

  ...et inkluderende og likeverdig tilbud.  Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte (udir.no) ...
 • PPT-lederkonferansen

  23.01.2024 | Seksjon

  PPT-lederkonferansen arrangeres som en fysisk konferanse på Gardermoen i 5. - 6.februar 2025. Konferansen er et samarbeid med Udir. Program og mer informasjon kommer.
 • Kartlegging ved mistanke om språkforstyrrelser/DLD hos flerspråklige

  02.08.2023 | Artikkel

  Foreldreintervjuskjema som kan brukes i samtale med flerspråklige barn og unges foreldre for å belyse barnets førstespråk/morsmål, språklige milepæler, aktivitetsmønstre og familiebakgrunn.
 • Nedsatt hørsel og teknisk tilrettelegging

  09.06.2016 | Artikkel

  ...så gode lytteforutsetninger som mulig. Dette kan gjøres gjennom hjelpemidler som gir nærlyd, eller hjelpemidler som gir direktelyd. Nærlyd og direktelyd Løsningene kan som oftest benyttes i kombinasjon ...
 • Hvem bruker Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...norsk. Minspeak® kan brukes av personer i alle aldre, og av personer som har varierende funksjonsnivå. Det er foreløpig ingen nordmenn som har brukt Minspeak® over lengre tid, og vi må derfor støtte oss til ...
 • – Arbeid med ASK krever kompetanse og samarbeid

  10.11.2023 | Artikkel

  Bjørg Sissel Hoem. Her gir hun noen konkrete råd til de som jobber i laget rundt barn og elever som bruker ASK. Bilde av Bjørg Sidsel Hoem – Til deg som er PP-rådgiver, anbefaler jeg å ta i bruk e-læringen ...
 • Metodikk til ulike matematiske tema.

  22.01.2024 | Kapittel

  Her finner du fem vidoer som tar opp ulike temaer som er sentrale de første skoleårene.