Til hovedinnhold
Viser 1711–1720 av 2579 treff.
 • Engasjerende leser

  27.04.2020 | Video

  ...med leseutfordringer som dysleksi.  Engasjerende leser er et læreverktøy fra Microsoft som du finner i Office 365 pakka. Programmet er tilgjengelig i flere av Microsofts produktene som Word, OneNote og Teams ...
 • Kort om skred på norsk tegnspråk

  21.01.2021 | Nettressurs

  ...undertekst. Videoene avsluttes med tegnillustrasjoner av tegn brukt i forklaringene. De forklaringene som gis er forholdsvis korte. Til å utdype begrepene kan aktuelle tema fra Elevkanalen benyttes. Disse ...
 • Slik kommer du i kontakt med hjelpetjenestene

  24.01.2024 | Kapittel

  ...oppsøke fysioterapeut direkte. Det er en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. PPT En henvisning til PPT kan sendes via barnehage/skole eller helsestasjon ...
 • Lovverk og rettigheter for ASK brukere

  07.06.2023 | Kapittel

  Lovverk og føringer for opplæringssektoren Rettigheter for barn som bruker ASK (udir.no) Lovverk og føringer for forvaltning av hjelpemidler Lovverk og føringer for forvaltning av hjelpemidler (nav.no) ...
 • Tilrettelegging i skole

  23.08.2023 | Kapittel

  ...linje med andre barn. God planlegging og tilrettelegging, med utgangspunkt i kunnskap og kompetanse som fremmer læring og utvikling bidrar til et inkluderende læringsmiljø. Gode rutiner når eleven har kombinerte ...
 • Video transcription Carina Söderberg

  07.09.2023 | Artikkel

  Sometimes I play it safe. Braille reading upper secondary students' use of English in school and in extramural activities CARINA: Welcome. My name is Carina Söderberg, I'm an advisor at the Swedish National ...
 • Data Protection Regulation regarding Courses

  07.09.2023 | Artikkel

  ...we will also use the registered information in Statped’s invoicing system. We are obliged to store some accounting data for 10 years, and we keep these data in a way that allows us to look up certain information ...
 • Statpeds strategi 2023–2027

  12.12.2023 | Kapittel

  2023–2027 har seks innsatsområde som møter utviklingstrekk og utfordringar vi ser i opplæringssektoren. Staped skal styrke det kunnskapsbaserte og praksisnære kompetansetilbodet som treff behova i kommunar og ...
 • Om døvblindhet

  28.12.2023 | Kapittel

  Medfødt døvblindhet innebærer at kommunikasjon, forståelse av omverden og det å bevege seg fritt omkring som oftest utvikles gjennom å ta i bruk berørings- og bevegelsessansene i tillegg til eventuell syns- og ...
 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  1. Afasirammede har mindre kapasitet for å huske det som sies. Ikke snakk i for lange setninger. Gi korte beskjeder. Skal du fortelle noe, ta små pauser i setningene. La den du snakker til se ansiktet ...