Til hovedinnhold
Viser 1951–1960 av 2539 treff.
 • KORT OM hvordan Stortinget velges

  30.08.2021 | Nettressurs

  ...i videregående skole og i ungdomsskolen. Elevene vil få innsikt i viktige demokratiske prosesser, som de gjerne kan reflektere over; Hvilke verdier mener de ligger til grunn for valgordningen? Ivaretar ...
 • Noteverdier i punktnoter

  17.03.2021 | Video

  ...punkt 3 og 6 brukes de samme kombinasjonene for ulike noteverdier. Om man skal skrive flere rytmer som i ett rytmepartitur, skiller man de ulike stemmene ved å gi ulike notenavn til stemmene.     
 • God start - veien fram - sluttrapport

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...utviklet en habiliteringsmodell for foreldre til barn som ikke passerer hørselsscreening ved St. Olavs Hospital. «God Start – veien fram» har hatt som mål å undersøke foreldres behov for oppfølging, og å ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...nødvendig for å lære gode vanar for tydeleg tale og god kommunikasjon. Slik kan vi endre uheldig åtferd, som til dømes eit ugunstig taletempo. Auka medvit og kunnskap om vansken er viktig for at personen med ...
 • MyScript Calculator

  27.07.2016 | App

  MyScript Calculator er en kalkulator som gjenkjenner håndskrift og regner ut svaret automatisk. Appen fungerer som en vanlig kalkulator, men det spesielle er at den gjenkjenner håndskrift (finger eller ...
 • Hos tannlegen

  11.10.2016 | Nettressurs

  ...dyra skjer det også noe mer. Vår intensjon med filmen er at den skal utløse samtaler og diskusjoner som kan skape bevissthet og empati hos elevene. -Spilletid: 15min Statped ...
 • Personvernombud

  04.05.2018 | Kapittel

  ...personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Det kan være spørsmål om rettigheter, som innsyn i egne personopplysninger behandlet av Statped. Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål ...
 • Når barnet stammer – Hva er stamming?

  24.08.2017 | Video

  ...mellom stamming og naturlig tale med lite flyt. I denne filmen møter vi barn, foreldre og fagpersoner som tar opp hva stamming er og når det er grunn til bekymring. Les mer om stamming. Utviklet av Nasjonalt ...
 • Tourettes syndrom

  05.06.2020 | Kapittel

  Omvendt kan barn med TS vise autistiske trekk, eller ha en komorbid lidelse innen autismespekteret, som oftest Aspergers syndrom eller høytfungerende autisme.
 • iPad for personer med nedsatt syn

  22.09.2020 | Nettressurs

  med muligheter for blant annet forstørring, tilpasning av tekst og talestøtte. Andre funksjoner, som lysstyrke, leservisning og diktering, ligger ikke i tilgjengelighetsmenyen, men er likevel nyttig for ...