Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2041 - 2050 av 2361 treff.

 • Motiverer og inkluderer

  08.06.2018 | Kapittel

  Forskningsråd og Regionale Forskningsfond Oslofjorden. Det ser også ut som om fleire barn engasjerer seg i språktreninga når Nao er med. Barn som normalt er passive under språktreninga, deltek no aktivt. Det synest ...
 • Bruk av VR i begrepstrening

  06.11.2019 | Artikkel

  ...kan gjøre begrepstreningen mer konkret. Du kan for eksempel bruke appen Wander eller Google Earth VR som utgangspunkt for samtale og språkstimulering. Her er det mange muligheter til å snakke om plassering/preposisjoner ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...umiddelbar tilbakemelding, noe som kan forbedre læringsopplevelsen  repeterende trening på spesifikke ferdigheter Denne praksisen kan gjøre det mulig å overføre sosiale ferdigheter som læres i VR til interaksjoner ...
 • Kompetansemål

  10.02.2020 | Artikkel

  Eksempler på kompetansemål som kan jobbes med i Minecraft Kompetansemål i Norsk etter 2. årstrinn Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon ...
 • Utredning av matematikkvansker

  28.03.2022 | Artikkel

  PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner med supplerende spesialpedagogisk kartlegging av matematikkvansker som er komplekse og/eller kombinert med andre lærevansker. For å forstå og tilrettelegge for elever med ...
 • Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet

  18.06.2016 | Tjeneste

  Tjenesten gis til kommuner og fylkeskommuner som et supplement til innsatsen fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Målgruppe Målgruppen er pe ...
 • Digital kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  Elevene skal utvikle en forståelse for: sjanger og arena hva kan en publiserer i full offentlighet hva som tilhører privatlivet hva er talefrihet og når det går over i krenkelser hvem sine bilder har en lov ...
 • Laget rundt barnet

  06.04.2021 | Kapittel

  ...ansvarsgruppemøter eller samarbeidsmøter ein fin arena for å samle laget rundt barnet, og for å drøfte kva som er viktig for kvart einskild barn. ​Det kan også vere greit med rolleavklaringar og at ein snakkar ...
 • Filer i Teams

  18.09.2020 | Kapittel

  ...nivået over, som er Dokumenter Velg Synkroniser og velg deretter OneDrive Dette må du gjøre for hvert av teamene du er med i. Filene vil nå være tilgjengelig i en mappe på samme nivå som mappen OneDrive ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  ...hjelp å stille ulike hypoteser. Hypoteser er antagelser ulike lærere, foreldre, elever eller PPT har som det er verdt å undersøke nærmere. Informasjonen vi henter inn vil hjelpe oss å styrke eller svekke ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!