Til hovedinnhold
Viser 2071–2080 av 2579 treff.
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  Elever som har krav på opplæring i og på tegnspråk har begrenset tilgang på læringsressurser. Her vil vi vise en måte å lage tospråklig undervisningsmateriell på. Læringsressurser på tegnspråk Lærebøker ...
 • MS hos barn og unge under 18 år

  12.03.2018 | Bok/hefte

  Brosjyre laget til foreldre av barn og unge under 18 år som har MS. I brosjyren kan du lese mer om:  Hva MS er Mulig årsaker  Hvordan stille diagnose Ulike typer og symptomer Medisinsk behandling Dagligliv ...
 • ushersyndroom.nl

  11.08.2020 | Nettressurs

  ...støtte fra deres sosiale fellesskap, leger og forskere. Du finner informasjon om mange ulike tema, som hva Usher syndrom er, tilrettelegging, dagligvliv, forskning, nettverk mm. Siden er under utvikling ...
 • Psykiske vansker

  05.06.2020 | Kapittel

  ...psykiske lidelser forekommer oftere hos personer med autisme og utviklingshemming enn hos personer som bare har utviklingshemming. Vanskelighetene med å gjenkjenne psykiske lidelser hos denne gruppen fører ...
 • ADHD

  05.06.2020 | Kapittel

  ...disse følgesymptomene, kan disse barna være betydelig mer innadvendte og ha en mer utagerende atferd som bidrar til å svekke den sosiale interaksjonen ytterligere.
 • Legobrett

  24.09.2020 | Konkret materiell

  ...legoklossene. Ved å lime bokstavene i visuell skrift på klossene, kan flere elever samarbeide med eleven som bruker punktskrift. Statped kommer med ny bestillingsløsning for skoler og barnehager. Inntil den er ...
 • Jeg er Åse – en film om kompleksitet og muligheter

  13.12.2023 | Kapittel

  ...andre, og nye utfordringer oppstår. Åse er ikke språkløs, men har sin egen måte å kommunisere på. De som forstår henne best, har innsikt i og forstår kroppsspråket hennes og taktil kommunikasjon. Med tegnspråktolking ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging fra NAV hjelpemiddelsentral. Med varig nedsatt funksjonsevne menes funksjonsnedsettelser som har vart, eller forventes å vare, over 2 år. Tiltakene skal være nødvendige og hensiktsmessige for ...
 • Språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...begrepsforståelse og begrepsdannelse. Språkforstyrrelser kan være lette å overse i skolealder, fordi barna som oftest har utviklet et tilfredsstillende hverdagsspråk. I matematikken betyr ord imidlertid ofte noe ...
 • Tilmelding kombinert sansetap og døvblindhet

  20.03.2017

  ...døvblindhet kan få individtjenester fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Statped som del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde utreder kombinert sansetap og døvblindhet, gir råd ...