Til hovedinnhold
Viser 2081–2090 av 2610 treff.
 • Utdanning

  21.09.2023 | Kapittel

  ...kan møte på skole, høyskole og universitet for å kunne danne et bilde av hva slags tilrettelegging som vil være viktig. Stiller oppgavene i studiet spesielle krav til syn, hørsel og kommunikasjon? Er det ...
 • Kommunikasjon og språk

  07.02.2023 | Kapittel

  (ASK) er aktuelt for mange. God tilrettelegging vil blant annet handle om å finne kommunikasjonsmåter som barnet kan forstå og benytte. En viktig forutsetning for at et barn skal kunne uttrykke seg med for ...
 • Lesehastighet og «helordslesing»

  04.08.2023 | Kapittel

  Det er stort fokus på lesehastighet i skolen og det finnes mange programmer som lover økt lesehastighet. For elever som ennå ikke er trygge på den fonologiske avkodingen, må det arbeides med å etablere ...
 • Digitale tankekart

  14.02.2022 | App

  Ved bruk av tankekart som læringsstrategi kan du samle og systematisere informasjon og ideer i et visuelt diagram.  Fordelen med å bruke et digitalt tankekart er at det gir muligheter for redigering, utvidelse ...
 • Lytteforhold

  06.05.2021 | Kapittel

  ...ensfargete teppefliser på gulvene. Velg leke- og skolemateriale som ikke avgir så mye støy. Polstre bunnen av kasser eller benytt kasser av materiale som demper støy. Vær en god samtalepartner Påkall barnet/eleven ...
 • TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. Materiellet er ...
 • Afasi og samtale: gode råd om kommunikasjon

  03.02.2016 | Bok/hefte

  men den som har fått afasi, har ikke lenger like god tilgang til språket sitt. Og fordi vi bruker språket for å kommunisere med andre, vil afasi være en alvorlig funksjonshemming for den som rammes. Derfor ...
 • Åpne for læring

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) i skolen. Det finnes trolig ett barn i hver tredje klasse som har skader etter alkohol i svangerskapet. Det er derfor stort behov for kunnskap om hvordan møte barn ...
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  Midlertidig utilgjengelig Hvis du selv eller noen som står deg nær får en kreftdiagnose dukker det opp mange spørsmål. Hva skjer videre, hvilken behandling kan jeg få, finnes det håp, hvor kan jeg få hjelp ...
 • Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede

  23.11.2023 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsmateriell og veileder for nærpersoner som skal kartlegge interesser hos personer med multifunksjonshemming – et kartleggingsverktøy for interessekartlegging.  Kartleggingsverktøyet du finner ...