Til hovedinnhold
Viser 2091–2100 av 2578 treff.
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen. Det er omtrent fire ganger flere gutter enn jenter som får diagnosen.  ICD -10 Noen diagnoser i autismespekteret Barneautisme: 1) utvikling før tre års alder ...
 • Tale

  04.09.2019 | Kapittel

  Her nevner vi noen av de viktigste innstillingene som har med talen å gjøre. Talehastighet Du bestemmer talehastigheten fra Tale > Stemmeinnstillinger i SuperNova kontrollpanel. Hurtigtastene VCtrl+VShift+pluss ...
 • Lesemarkør

  04.09.2019 | Kapittel

  ...aktiveres lesemarkøren automatisk. Når Lesemarkøren er aktiv, kan du navigere med bokstavkommandoer som h for overskrift og t for tabell. I Word kan du aktivere Lesemarkør manuelt: Trykker du Num stjerne ...
 • Eksempler på tidslinje i digitale verktøy

  23.10.2019 | Kapittel

  Book Creator (iOS, Crome) I Book Creator kan du lage tidslinje ved å bruke «rett linje» som du finner i verktøymenyen. Trykk på plusstegnet øverst i høyre hjørne – «More» nederst på menyen – «Shapes».
 • Justere graden av Zoom

  15.10.2021 | Kapittel

  ...forstørringsgraden på Zoom:   Du kan også justere graden av forstørring med glidebryteren som ligger i kontrolleren som du kan velge om skal vises eller ikke (se over).   OPPGAVE: Bruk av Zoom  Aktiver Zoom   ...
 • Materiell til regning

  20.01.2022 | Kapittel

  ...centimeter. Les mer og bestill her.  Matematikk "sett" med andre øyne Metodebok i matematikk for lærere som underviser elever med store synsvansker. Boken retter seg mot lærere i grunnskolen (førskole) og med ...
 • Utforsk håndterer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...tilpass nivå til eleven)  Eleven skal finne de tegnene i videoen som er håndterere. Samtal rundt skillet mellom håndterer som grunntegn og som avbildende tegn.
 • Øv på bruk av bøyer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...tegnspråktimen: Legg ut ulike bilder eller setninger, med baksiden opp.  Alle bilder og setninger har ytringer som inkluderer ulike bøyer. Elevene har hver sin tur å trekke et bilde eller en setning, og så si ytringen ...
 • Utforsk de ulike bøyene

  07.03.2023 | Kapittel

  Utforsk punktbøyer: Velg setninger som involverer et tidspunkt der man kan snakke om før og etter. Se på tegnspråktekster man har laget tidligere og analyser om man bruker punktbøyer eller om det bør legges ...
 • Forberedelser

  02.02.2023 | Kapittel

  ...barnehage. Selv om datamaterialet er basert på hørende, minoritetsspråklige barn, er problemstillingene som reises like aktuelle for tolking mellom talespråk og tegnspråk. Den store forskjellen er at minoritetsspråklige ...