Til hovedinnhold
Viser 2111–2120 av 2606 treff.
 • Samarbeid med tolk

  01.02.2023 | Kapittel

  ...felles forståelse av hverandres ansvar og rolle. Det er barnehagelærer sin oppgave å passe på at barn som ikke deler språk med andre, får mulighet til å delta likeverdig i barnehagens språklige felleskap.
 • Valg av apper

  05.10.2021 | Kapittel

  Hva bør du se etter? Siden det utvikles mange tusen apper i året, vil det hele tiden komme nye apper som rettes mot undervisning. Derfor er det viktig å utvikle kriterier for valg av apper til svaksynte slik ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  - blokkprogrammering på skjerm - tekstprogrammering Det kan være utfordrende å vite hvilke verktøy som vil passe til elever med redusert syn, og det er mye å velge mellom. For de aller yngste barna, gjerne ...
 • Syn og omvendt undervisning

  17.08.2022 | Kapittel

  ...godt samarbeid i laget rundt eleven. Tenk også på at det er mange elever uten spesielle utfordringer som har god nytte av grundig gjennomgang av begreper. Noen elever har behov for å få forklart innholdet ...
 • Spill til bruk i undervisningen

  20.01.2022 | Kapittel

  Brospillet Spilles av 2-3 personer. Hver deltaker får 2 brikker (evt. 1 brikke). Den som kommer først over broen, har vunnet.  Les mer og bestill her.   Ploppeark til bruk i undervisningen  Ploppeark er ...
 • Lese- og skrivevansker og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...elevene som har utfordringer med tekst vil spill derfor kunne være et godt utgangspunkt for læring, og en mer spennende og motiverende inngang til litteratur. Du vil også kunne finne spill som er helt ...
 • Mulige årsaker

  25.08.2017 | Kapittel

  ...inntrykk. Hvis barnet får for få inntrykk over lengre tid, kan det være nærliggende å bruke egen kropp som stimuleringskilde. Selvstimulerende og stereotyp atferd kan også være en måte å kommunisere på. Barnet ...
 • Å spise kan være vanskelig

  23.05.2017 | Kapittel

  ...forstå hvordan ting henger sammen, som sammenhengen mellom mat og tallerken, skje og munn. Barn med en alvorlig synshemning kan også være mer følsomme for sanseinntrykk som lyd, lukt, smak, konsistens og temperatur ...
 • Tiltak for blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...lekeutstyret blir ofte det sentrale for det blinde barnet, som ikke ser hva en lekebil er. Vi må vise barnet hva bilen representerer. En bil som kjører på gulvet, inn og ut av garasjen eller til bestemor ...
 • Fakta om ervervet hjerneskade

  23.01.2018 | Kapittel

  ...hjelpebehov. Alle elever har krav på tilpasset opplæring utfra evner og forutsetninger. De elevene som ikke får tilfredsstillende utbytte av skolens tilpassede opplæring, har rett til spesialundervisning ...