Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 2606 treff.
 • Pedagogisk bruk av apper i matematikk

  08.09.2016 | Artikkel

  ...handlinger inneholder flere funksjoner som bidrar til å kunne tilrettelegge for læring for elever med matematikkvansker. Med verktøyapper menes apper der funksjonene fungerer som verktøy for å produsere eget innhold ...
 • – Får lede dyktige dedikerte ansatte

  29.11.2022 | Artikkel

  Heidi Enger jobber som avdelingsleder for fagavdelingen Ervervet hjerneskade som ligger i Divisjon Barnetrinn Heidi er utdannet Cand. Polit psykologi fra NTNU og har en master i styring og ledelse fra ...
 • Lavt læringsutbytte og frafall i videregående skole i Nord Norge

  27.11.2018 | Artikkel

  ...for prosjektet er å finne fram til faktorer som gjør at eleven blir i den videregående opplæringen og fullfører skolegangen. Ved å få fram kunnskap om hva som bidrar til en fullføring av videregående opplæring ...
 • Om læremidler i punktskrift fra Statped

  04.01.2017 | Artikkel

  ...er tilrettelagt tidligere, kan du søke om å få læreboka tilrettelagt i punktskrift på papir, eller som elektronisk bok for leselist. Du fyller ut ett søknadsskjema pr. elev. Skal eleven ha flere bøker, ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...om å minimere bakgrunnsstøy, tilrettelegge for tekniske hjelpemidler og ha god visuell informasjon som skilting og lysvarsling. Dårlig akustikk er en belastning for alle. Mye bakgrunnsstøy gjør det vanskelig ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  Tiltak som kan opprettholde en god livskvalitet bør være en del av oppfølgingen. Personer med afasi kan oppleve dårligere livskvalitet enn før de fikk afasi. Andre opplever at livskvaliteten er som før.
 • Programmering for elever med nedsatt syn og blindhet

  22.06.2023 | Tema

  ...kommet inn i flere av fagene i skolen. Elever med nedsatt syn eller blindhet kan ofte programmere som klassen for øvrig, med noen tilpasninger. Enkelte løsninger er utilgjengelige for synshemmede, og da ...
 • Diamanten skole for elever med døvblindhet

  28.12.2023 | Artikkel

  ...med medfødt døvblindhet. Skolen har skolefritidsordning som følger skoletidsplanen. Skolens tilbud er for elever i grunn- og videregående skole som på grunn av sin medfødte døvblindhet har behov for taktil ...
 • Fysisk tilrettelegging i barnehagen når barn har nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Artikkel

  All lyd som forstyrrer eller hindrer at barn oppfatter tale, regnes som støy. For et barn med høreapparat kan lyder som for oss andre ikke forstyrrer, være forstyrrende. Dette kan feks være barn som snakker ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...å forstå andre menneskers tanker og adferd, vil barnet i større grad ha mulighet til å forstå det som leses. Lesingen gir mening – lesingen gir gevinst. Barnet  får lettere tilgang til det sosiale miljøet ...