Til hovedinnhold
Viser 251–260 av 2606 treff.
 • Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...cochleaimplantat (CI) og har norsk tale som sitt språk. Noen bruker også norsk med tegnstøtte i tillegg for å visualisere talen. Tror at elevene får med seg alt Elever med hørselstap som bruker talespråk i kommunikasjonen ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...barn lærer å lese, bygges det videre på den utvikling og læring som har funnet sted i barnets seks første leveår.  Den sansing og kognisjon som barnet har gjort, er grunnlaget for den forståelsen barnet møter ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...oppfølging og tilrettelagte metoder. Se Utdanningsdirektoratets side om støtte til å jobbe med regning som grunnleggende ferdighet Matematisk språk og begreper Matematiske begreper kan være et utfordrende område ...
 • Afasi og alternativ og supplerende kommunikasjon

  22.09.2020 | Artikkel

  ...kommunikasjon (ASK) er strategier og hjelpemidler som skal bidra til at en person kan kommunisere på best mulig måte. ASK inkluderer strategier og hjelpemidler som kan være til støtte for auditiv forståelse, ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...flerspråklige barn som trenger hjelp og støtte oppdages tidlig og god tilrettelegging kan settes inn raskt.  Rutiner for inntak i barnehagen Gode rutiner for inntak og oppfølging av flerspråklige barn som har fått ...
 • Hvordan kartlegge stamming og løpsk tale hos flerspråklige?

  20.06.2024 | Artikkel

  ...repetisjoner, etc. Det vil derfor være nyttig å hente inn opplysninger som kan belyse situasjonen fra ulike vinkler i kartleggingen. Forskning som vi kan støtte oss til i møte med nevnte problematikk, er begrenset ...
 • Samisk tastatur for smarttelefoner

  03.02.2016 | Artikkel

  ...vil bli enklere for den samiske befolkningen som nå kan få tastatur for både iOS og Android smarttelefoner. - Nå gjør teknologien det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk for mange, og jeg håper særlig ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...bedriftene tar imidlertid ikkemye hensyn til eksisterende støtteordninger som finnes i det enkelte land. MOLAS var det første som kombinerte etablerte støtteordninger både pedagogisk og finansielt i Norge ...
 • Victor Reader Trek - Multimediaspiller og GPS for synshemmede

  17.01.2019 | Artikkel

  Victor Reader Trek (VRT) er en kombinert GPS og DAISY-spiller som du kan bruke med én hånd. Victor Reader Trek (VRT) er en kombinasjon av DAISY-spilleren Victor Reader Stream og GPS-enheten Trekker Breeze ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...og finne seg selv i møtet mellom to kulturer. Dette kommer i tillegg til utfordringer som barn med nedsatt hørsel som har vokst opp i norsk kultur kan streve med. Statped kan bistå kommunen med råd. Å ha ...