Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 2539 treff.
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...finne seg selv i møtet mellom to kultur. Dette kommer i tillegg til de utfordringene barn med norsk som førstespråk og nedsatt hørsel kan streve med. Statped kan bistå kommunen med råd. Å ha nedsatt hørsel ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  ...funksjonsnedsettelse, oppsummerer mye av det Statped fant når det gjelder tilrettelegging for barn og unge som har hjemmeskole. Forsikre deg om at alle elevene har digitale forutsetninger for å delta i undervisningen ...
 • Språkstimulering i kommunikasjon mellom pedagog og barn med cochleaimplantat (CI)

  21.02.2020 | Artikkel

  De aller fleste barn som er født døve i Norge oppdages ved nyfødtscreening på barselavdelingen. Omtrent 95 % av disse får tilbud om cochleaimplantat. De fleste takker ja, og populasjonen av døve mennesker ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for et barn med én gang det er behov for det, når som helst i opplæringsløpet. I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. Foreldre får tidlig ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...barn lærer å lese, bygges det videre på den utvikling og læring som har funnet sted i barnets seks første leveår.  Den sansing og kognisjon som barnet har gjort, er grunnlaget for den forståelsen barnet møter ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...oppfølging og tilrettelagte metoder. Se Utdanningsdirektoratets side om støtte til å jobbe med regning som grunnleggende ferdighet Matematisk språk og begreper Matematiske begreper kan være et utfordrende område ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...å forstå andre menneskers tanker og adferd, vil barnet i større grad ha mulighet til å forstå det som leses. Lesingen gir mening – lesingen gir gevinst. Barnet  får lettere tilgang til det sosiale miljøet ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...felles oppmerksomhet turtaking imitasjon Dette er prosesser som vi gjør automatisk med barn som hører, uten å reflektere over det. Barn som har nedsatt hørsel Barn med nedsatt hørsel gir av og til mindre ...
 • Samisk tastatur for smarttelefoner

  03.02.2016 | Artikkel

  ...vil bli enklere for den samiske befolkningen som nå kan få tastatur for både iOS og Android smarttelefoner. - Nå gjør teknologien det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk for mange, og jeg håper særlig ...
 • Afasi og alternativ og supplerende kommunikasjon

  22.09.2020 | Artikkel

  ...kommunikasjon (ASK) er strategier og hjelpemidler som skal bidra til at en person kan kommunisere på best mulig måte. ASK inkluderer strategier og hjelpemidler som kan være til støtte for auditiv forståelse, ...