Til hovedinnhold
Viser 271–280 av 2606 treff.
 • – Jobber med tett kobling til praksisfeltet

  28.10.2022 | Artikkel

  Etter noen år i skolen, som lærer og spesialpedagog, tok han en mastergrad i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi. Deretter jobbet han noen år som rådgiver i PP-tjenesten og som logoped innen helsesektoren ...
 • Chromebook og tilgjengelighet

  05.02.2018 | Artikkel

  ...blinde og svaksynte og for dem som trenger lese- og skrivestøtte.  Chromebook er en bærbar PC som kjører Chrome operativsystem. Den har en svært liten harddisk, noe som begrenser muligheten for å laste ...
 • Stamming og overgang mellom grunnskole og vidaregåande skole

  23.06.2016 | Artikkel

  ...opplever taleflytvanskane som utfordrande i møte med nye omgjevnader og personar.   Ungdomen må få moglegheit til å formidle kva som skal til for at skolekvardagen vert opplevd som god, både fagleg og sosialt ...
 • Visuelt orientert undervisning

  02.04.2018 | Artikkel

  ...aktivt for å få med seg det som foregår rundt dem. Derfor er det viktig å visualisere mye av det som skjer i undervisningen. Tradisjonelle undervisningsmetoder er til fordel for de som lærer best ”trinn-for-trinn” ...
 • Mer om tiltak

  28.06.2016 | Artikkel

  ...av organisatorisk karakter fordi det er barn med konsentrasjonsvansker i gruppen. Dette er tiltak som vanligvis kommer hele barnegruppen til gode. Individuell tilrettelegging For enkelte barn synes vanskene ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  Hørselshemmede førskolebarn utvikler skriveferdigheter på samme måte som hørende barn. Men det er et kritisk punkt som avgjør den videre utviklingen: Det er når og om barnet greier å koble bokstaver til ...
 • Psykososial utvikling for barn, unge og voksne født med spalte

  13.03.2024 | Artikkel

  ...leppe-, kjeve- og/eller ganespalte (LKG) har som regel god psykisk helse, men de og familiene deres må takle oppfølging, behandling og andre utfordringer som ikke alle andre må forholde seg til.  Målet ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  Utfordringer med kommunikasjon er et kjennetegn som er inkludert i de fleste definisjoner av hva autisme er. For å sikre at barn med autisme skal få mulighet til å si det de mener, kommunisere og ikke ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  En undervisning som foregår på to språk, og der opplæringen har som mål at eleven skal oppnå funksjonell kompetanse i to språk, benevnes gjerne kontrastiv undervisning. Kontrastiv undervisning baserer ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) kombinert med logopediske intervensjoner fungerte for personer som stammer. Studien har et tverrfaglig fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom Statped, Norsk interesseforening ...