Til hovedinnhold
Viser 301–310 av 2577 treff.
 • Mobilitet

  23.10.2023 | Artikkel

  Mobilitet betyr bevegelse. Når vi bruker ordet i forbindelse med personer som har nedsatt syn, mener vi evnen til å orientere seg og ta seg frem fra et sted til et annet. Bilde mobilitet Målet er at forflytningen ...
 • Slik utnytter du digitale verktøy så eleven kan delta

  05.06.2024 | Artikkel

  Miriam Modalsli Kompensasjon handler om å gi elever verktøy og ressurser som utjevner utfordringer de kan ha. Dette kan være verktøy som tekst-til-tale eller alternative kommunikasjonshjelpemidler. – Inkluderende ...
 • Rettigheter for barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...anbefales ofte at barn med nedsatt hørsel får tilbud om barnehageplass. Barn med nedsatt funksjonsevne, som nedsatt hørsel, har rett til prioritet ved opptak i barnehage ifølge barnehageloven § 18. Prioritet ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...mangfold, noe som ifølge forskning er en helt nødvendig forutsetning for å skape et inkluderende læringsmiljø. I et inkluderende læringsmiljø har alle sin naturlige tilhørighet, og ingen betegnes som inkluderte ...
 • Nye samiske læringsressurser

  06.02.2019 | Artikkel

  Se de nyeste samiske læringsressursene her!   Samiskspråklig dukke  En artig dukke som lærer bort alfabetet, tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt! Sammen med dukka får barnet lære ...
 • Grensemarkører

  10.04.2024 | Kapittel

  ...ytringene vi har beskrevet til nå, vil i større eller mindre grad være omrammet av grensemarkører som blunk, blikkendringer og nikk. Slike grensemarkører markerer når en språklig enhet begynner og når ...
 • – Stolt av å bidra i tegnspråkopplæring

  29.11.2022 | Artikkel

  Jenny Karlsson jobber i avdeling Tegnspråkopplæring 0-9 år som ligger i Divisjon Tegnspråk og døvblindhet. Mange hørselshemmede elever går i dag i hjemmeskolen, der de har rett til å få opplæringen på ...
 • Fortell meg

  08.06.2016 | Artikkel

  ...et Word – dokument. Du kan også spille dette som et lagspill. Hver gruppe arbeider med et kort sammen. Sett tidtaker på tre minutter og spill det samme som beskrevet tidligere. Når tidtakeren går av, la ...
 • Sjå, hu smile!

  27.01.2016 | Artikkel

  ...til aktivitetar som å sjå i bok, forflytte seg, leike, eller snakke med noen. Men på sin måte kan ho kan kommunisere med dei rundt seg, for om alt leggast godt til rette slik at dei som er rundt henne oppfattar ...
 • SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

  02.03.2016 | Artikkel

  Redskapet er utviklet for personer som gir få og svake responser, og hvor det er vanskelig å bestemme sansemodaliteter for stimulering. SMART måler responsfrekvens og -styrke som er av stor betydning ved valg ...