Til hovedinnhold
Viser 341–350 av 2621 treff.
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...viktig å finne læringsaktiviteter som gjør at alle barn kan delta ut fra egne forutsetninger. Programmering inviterer til samarbeid og problemløsning og kan fungere godt som en inkluderende læringsaktivitet ...
 • Digital didaktikk og inkludering (DDI)

  16.09.2021 | Tema

  ...grunnskolen.  Innholdet i modulene er tett knyttet opp mot LK20 og rammeplanen, med utprøvingsoppgaver som motiverer, engasjerer og gir økt læring.  Statped støtter opp med veiledning og fagdager for å styrke ...
 • Veileder i skriveutvikling

  09.06.2023 | Artikkel

  ...veilederen ta med utvikling fra at det er forskjell mellom skrift og tegninger/bilder, skribling av noe som ligner skrift og etter hvert skriving av bokstaver og oppdagelsen av at bokstaver representerer lyder ...
 • Tverrfaglige utfordringer

  21.09.2023 | Seksjon

  ...eller behovet for synstolking. Noen elever kan også ha nytte av at visuelle framstillinger presenteres som taktile illustrasjoner. Elever med synsnedsettelser vil også ha behov for tilrettelegging når de skal ...
 • Personvernerklæring

  21.05.2024 | Artikkel

  ...behandlar personopplysningar om deg som bruker tenestene våre, og korleis vi tek omsyn til personvern og rettar. Personopplysningar er alle opplysningar som kan identifisere deg som person. Statped følger personvernregelverket ...
 • Faglig løft for spesialpedagogiske miljø

  21.02.2024 | Artikkel

  Vi tilbyr modulbasert faglig løft for de som gir tilpasset grunnskoletilbud til elever med omfattende utviklingshemming/multifunksjonshemming. Innholdet bygger på evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap ...
 • Hjelper datteren på ASK-reisen

  06.12.2019 | Artikkel

  ...til fire barn. En av dem er Isabella, en tiåring som bruker ASK.– Isabella har gjort meg til en ASK-mamma, sier Caggiano. Caggiano har åtte års erfaring som ASK-mamma. – ASK må læres, og det tar tid, sier ...
 • Avbildende tegn - Konstruert handling

  31.01.2023 | Kapittel

  Konstruert handling er som å sitere en handling. Dette er en underkategori av avbildende tegn. Film ...
 • Oppgave – Avlesning til analyse 2

  31.01.2023 | Kapittel

  Stemte din analyse med analysen som foreligger? Det kan hende din analyse har færre eller flere detaljer enn den som foreligger, men om din ikke er identisk med den som foreligger er ikke dette nødvendigvis ...
 • Lydfyr

  01.09.2023 | Kapittel

  Lydfyr er en boks som enten gir kontinuerlig lyd eller som kan slås av og på. Lydfyret kan være både stasjonært og flyttbart. Det er vanlig å plassere lydfyr ved viktige orienteringspunkter, som for eksempel ...