Til hovedinnhold
Viser 361–370 av 2606 treff.
 • Synstap før skolealder

  26.05.2023 | Artikkel

  ...håndleding og verbal støtte for å beherske dagliglivets aktiviteter og sosiale regler, og for å forstå det som skjer rundt dem. Synshemmede barn må få tilstrekkelig tid til å undersøke og utforske. De fysiske omgivelsene ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  17.01.2024 | Artikkel

  Små barn med hørselstap som bruker hørselstekniske hjelpemidler er avhengig av gode lytteforhold for å kunne utvikle et språk naturlig i samspill med andre. De har også behov for systematisk og intensiv ...
 • Hørselstap i grunnskolealder

  22.06.2016 | Artikkel

  ...gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging For å få tilpasset opplæringen kan elever som har en hørselshemming ha behov for ekstra tilrettelegging. Skolen må velge hensiktsmessige arbeidsmåter ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...lære. Motivasjon innen to hovedområder Språkinnlæring, og særlig en så komplisert språklig aktivitet som det å lære å lese og skrive når du er hørselshemmet, krever motivasjon knyttet til to hovedområder: ...
 • Keynote Diane Wormsley

  08.09.2020 | Artikkel

  ...using. But for some special populations of people for whom braille is their main or only option for reading independently, the road to becoming a reader is paved with additional bumps. Some of these lie ...
 • Nyttige apper og program

  23.10.2023 | Kapittel

  Her finner du en oversikt over apper og program som fungerer godt med skjermleser.
 • Substantiv

  08.06.2016 | Artikkel

  ...inn i egennavn eller fellesnavn. Egennavn er navn på en person eller et sted. Fellesnavn er et ord som vi kan sette en, ei eller et foran. Litt øvet Flertall Spise Oppgave i Smart Notebook Denne oppgaven ...
 • Verb

  08.06.2016 | Artikkel

  ...inn etter språknivå.  Verb Verb uttrykker en handling . Det forteller oss hva noen gjør eller hva som hender. Verb kan bøyes nåtid, fortid og framtid. Begynner  Se - kom igjen! Hvis jeg kunne lære hunden ...
 • Tema: Lokalisasjon

  26.03.2020 | Kapittel

  I videoen får de tre tegneoppgaver hvor de skal tegne det som blir beskrevet. 
 • Forberedende og videregående opplæring for voksne med nedsatt hørsel

  16.06.2016 | Artikkel

  ...videregående opplæring. Voksne har også rett til læreplass og yrkesfaglig rekvalifisering. For voksne som har nedsatt hørsel, skal skolen eller læreplassen legge til rette slik at hørselstapet ikke hindrer ...