Til hovedinnhold
Viser 391–400 av 2579 treff.
 • Kurstilbud for foreldre og lærere

  23.06.2016 | Artikkel

  ...født og fram til det er 16 år. Les mer om kurset  Individuell språkveiledning Et tilbud til foreldre som har behov for individuell støtte og veiledning om barnets språkutvikling. Det er først og fremst et ...
 • Om tidleg innsats

  16.11.2017 | Artikkel

  Tidleg innsats handlar om å gi hjelp så tidleg som mogleg i livet til eit menneske, anten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Tidleg innsats er svært viktig. Med tidleg innsats kan ...
 • Stamming og teknologi

  21.02.2018 | Artikkel

  Noen av de som stammer kan oppleve nytte av å bruke tekniske taleflythjelpemidler. Det anbefales at utprøving gjøres i samarbeid med logoped.    Altered Auditory Feedback (AAF) AAF er en felles benevnelse ...
 • Teknologi og løpsk tale

  21.02.2018 | Artikkel

  ...i liten grad utviklet teknologi som retter seg direkte mot personer med løpsk tale, men det finnes programmer til pc og applikasjoner til smarttelefon og nettbrett, som kan være nyttige for mange. Teknologi ...
 • Matematikk for elever med blindhet og svaksynthet

  16.01.2024 | Artikkel

  - om  undervisning og matematikklæring på småskoletrinnet. Elever som leser punktskrift behøver taktile- og auditive læringsressurser for å lære å tenke matematisk.    I denne ressursen finner du veiledning ...
 • Alle nyfødte skal hørselsscreenes

  18.01.2024 | Artikkel

  Alle barn som blir født i Norge, skal få undersøkt eller testet hørselen. Når barn har nedsatt hørsel, tilbyr Statped veiledning og kurs til foreldre og lokalt hjelpeapparat. Spørsmål og svar om hørselscreening ...
 • Veileder i skriveutvikling

  09.06.2023 | Artikkel

  ...veilederen ta med utvikling fra at det er forskjell mellom skrift og tegninger/bilder, skribling av noe som ligner skrift og etter hvert skriving av bokstaver og oppdagelsen av at bokstaver representerer lyder ...
 • Faglig løft for spesialpedagogiske miljø

  21.02.2024 | Artikkel

  Vi tilbyr modulbasert faglig løft for de som gir tilpasset grunnskoletilbud til elever med omfattende utviklingshemming/multifunksjonshemming. Innholdet bygger på evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap ...
 • Tverrfaglige utfordringer

  21.09.2023 | Seksjon

  ...eller behovet for synstolking. Noen elever kan også ha nytte av at visuelle framstillinger presenteres som taktile illustrasjoner. Elever med synsnedsettelser vil også ha behov for tilrettelegging når de skal ...
 • Digital didaktikk og inkludering (DDI)

  16.09.2021 | Tema

  ...grunnskolen.  Innholdet i modulene er tett knyttet opp mot LK20 og rammeplanen, med utprøvingsoppgaver som motiverer, engasjerer og gir økt læring.  Statped støtter opp med veiledning og fagdager for å styrke ...