Til hovedinnhold
Viser 431–440 av 2579 treff.
  • Keynote Diane Wormsley

    08.09.2020 | Artikkel

    ...using. But for some special populations of people for whom braille is their main or only option for reading independently, the road to becoming a reader is paved with additional bumps. Some of these lie ...
  • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

    17.01.2024 | Artikkel

    Små barn med hørselstap som bruker hørselstekniske hjelpemidler er avhengig av gode lytteforhold for å kunne utvikle et språk naturlig i samspill med andre. De har også behov for systematisk og intensiv ...
  • Synstap før skolealder

    26.05.2023 | Artikkel

    ...håndleding og verbal støtte for å beherske dagliglivets aktiviteter og sosiale regler, og for å forstå det som skjer rundt dem. Synshemmede barn må få tilstrekkelig tid til å undersøke og utforske. De fysiske omgivelsene ...
  • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

    29.11.2018 | Artikkel

    ...jevnaldrende på tilsvarende måte som andre barn. Samtidig som cochleaimplantat medierer barnas tilgang til det kommunikative fellesskapet, viser studien at det oppstår forstyrrelser som begrenser eller hindrer ...
  • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

    27.06.2019 | Artikkel

    ...kunnskaper om hva som kan fremme god tilrettelegging og læring. Det vil si at man må få kunnskaper både om barnet eller elevens forutsetninger og behov, og hva slags tilrettelegging som gir de beste læringsmulighetene ...
  • Bruk av smartklokker for elever med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker

    14.02.2017 | Artikkel

    ...ikke alle smartklokker har funksjoner vi beskriver her. Undersøk om smartklokken har de funksjonene som du trenger og er kompatibel med telefonen du har.  Hvorfor bruke smartklokke? Personer med utfordringer ...
  • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

    31.10.2017 | Artikkel

    ...til jevnaldrende og skolen som Kulturell inkludering – elever opplever at deres kulturelle identitet blir ivaretatt. Tredelingen faglig, sosialt og kulturelt kan forstås som en treenighet ved at dimensjonene ...
  • OrCam MyEye

    24.09.2019 | Artikkel

    ...vil OrCam ta bilde av det kameraet peker mot, og deretter starte og stanse opplesningen etter hvert som håndbevegelsen blir gitt. OrCam er beregnet for blinde og sterkt svaksynte, men kan også være en støtte ...
  • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

    03.02.2017 | Artikkel

    ...måte.  Fast teleslynge Fast teleslynge er en enkel ledning som monteres rundt klasserommet. Det dannes et elektromagnetisk felt rundt ledningen som kan overføre lydsignaler fra en lydkilde (mikrofon, smartboard ...
  • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

    02.04.2018 | Artikkel

    ...er primært å lære 29 norske bokstaver å kjenne. Deretter er det å lære hvordan disse språklydene, som bokstavene representerer, opptrer i ulike sammenhenger, og hvordan bokstavene kan settes sammen til ...