Til hovedinnhold
Viser 601–610 av 2578 treff.
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen

  27.09.2021 | Bok/hefte

  ...kunnskapsgjennomgangen er å få oversikt over den kunnskapen som foreligger om tegnspråkopplæring i grunnskolen og å relatere denne kunnskapen til det som er relevant med tanke på norske forhold. Til grunn for ...
 • Pedagogisk bruk av Skrivetrappa

  31.05.2023 | Kapittel

  ...skrivetrappa). Når vi kan snakke om og beskrive en utvikling kan vi også lettere bli oppmerksomme på hva som er neste trinn og tilrettelegge for denne. Denne veilederen beskriver utviklingen i skriving i så små ...
 • Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Screeningverktøy som kan predikere mulig løpsk tale. PCI består av 34 utsagn som omhandler talemotorikk, språklig planlegging, oppmerksomhet, konsentrasjon, og motorisk- og planmessig koordinering. Sjekklisten ...
 • Å lese sammen med personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK))

  07.06.2023 | Kapittel

  Hent frem erfaringer og kunnskaper både du, og den enkelte har fra før. Bilde Personer som bruker ASK, lærer som alle andre ord ved å høre ord. De må i tillegg se kommunikasjonsformen i bruk, for å ha ...
 • Sosialt samspill

  21.09.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging er viktig for at barn skal oppleve seg som sett, inkludert, deltagende og anerkjent i barnehage og skole. Et barn med nedsatt syn og hørsel, som har motoriske utfordringer eller medfødt døvblindhet ...
 • Om statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  Målgruppe Innhaldet på statped.no er for deg som har personleg interesse for Statpeds fagområde, eller som er direkte knytt til desse. Over 80 % av dei som bruker nettstaden, er pedagogar, foreldre og medarbeidarar ...
 • Talevansker hos barn med Leppe-Kjeve-Ganespalte

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...logopeder, spesialpedagoger og andre fagpersoner som arbeider med barn født med LKG i skole- og helsevesenet. Den er også tenkt til bruk for foreldre som har fått barn med spalte. Boken er rikt illustrert ...
 • Søknad om individtjenester og personvern

  22.06.2018 | Kapittel

  Det samme gjelder helseforetak som ikke har egen avtale med Statped om enkelte brukergrupper.  Formålet med individbaserte tjenester er gjensidig forpliktende samarbeid som følge av søknad til Statped. 
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett høyrel på lik linje med alle andre barn. Det er ulikt kva som er viktigast for at kvart enkelt barn ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  Hos fleirspråklege som får afasi, kan behandling på berre eitt språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av ...