Til hovedinnhold
Viser 621–630 av 2578 treff.
 • Nyoppdaget alvorlig synsnedsettelse eller blindhet

  31.08.2023 | Kapittel

  ...omsorgspersoner og/eller fagpersoner. Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever søknad fra PPT. Henvendelsen kommer som regel fra spesialisthelsetjenesten, bruker eller foresatte. Strakstilbudet ...
 • Tilrettelagte læremidler

  02.10.2023 | Kapittel

  ...er tilgjengelige i punktskrift på papir og som elektronisk bok i word-format som kan leses på leselist. Statped tilrettelegger også andre læremidler, slik som taktile illustrasjoner. Det er mulig å bestille ...
 • Wolfram syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...ungdomsalderen. Personen vil få problemer med skarpsyn og fargesyn. Sukkersyke, som også er en del av syndromet, kan ytterligere forverre synet som følge av forandringer i øyets netthinne. To tredjedeler av personer ...
 • Blinde barn og spising

  23.05.2017 | Publikasjon

  ...denne veilederen forklarer vi hvorfor barn som er blinde eller sterkt svaksynte, kan ha vansker med å spise. Vi gir også råd som kan avhjelpe vanskene. Barn som er blinde eller sterkt svaksynte, kan ha vansker ...
 • Mellomørebetennelse og nedsatt hørsel

  05.09.2016 | Artikkel

  ...sett på som et ledd i modningen av immunsystemet vårt. Symptomene er smerter, nedsatt hørsel og feber. Smertene skyldes trykk på trommehinnen fra ansamling av puss i mellomøret. Tilstanden går som oftest ...
 • Diktering Mac

  11.11.2020 | Kapittel

  ...diktering og får da opp en boks som informerer om personvern. Så velger du dikteringsspråk, på norsk er det bare bokmål som er mulig. Du velger også en tastatursnarvei som starter dikteringsfunksjonen. video ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  ...individuell leseopplæring som bygger på kartlegging. Det omfatter lese- og skriveøvelser og gir læreren en evaluering for å planlegge videre undervisning. Et undervisningsopplegg som har gitt gode resultater ...
 • Grovmotoriske aktiviteter du kan observere

  24.03.2017 | Kapittel

  Mestrer barnet grovmotoriske aktiviteter som forventet ut fra alder? Er barnet klumsete, snubler, faller eller kommer borti ting? Har barnet dårlig balanse, som vansker med å hinke, stå på et ben eller ...
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen

  27.09.2021 | Bok/hefte

  ...kunnskapsgjennomgangen er å få oversikt over den kunnskapen som foreligger om tegnspråkopplæring i grunnskolen og å relatere denne kunnskapen til det som er relevant med tanke på norske forhold. Til grunn for ...
 • Tolketjenesten i NAV - hørselshemmede og døvblinde

  18.12.2023 | Kapittel

  En tolk fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede eller hørende og døvblindefor å lette kommunikasjonen og formidle budskapene som samtalepartnerne har til hverandre. Tolke- og ledsagerhjelp ...