Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 2606 treff.
 • Taleinnstillinger

  12.05.2015 | Kapittel

  TalkBack skal være det samme som medievolumet eller lavere. Med medievolum menes hvor høyt andre lyder på enheten blir gjengitt. Talevolumet for TalkBack kan settes til det samme som medievolumet, eller 75% ...
 • Ansvar og evaluering

  02.02.2023 | Kapittel

  Avslutningsvis vil vi igjen peke på det ansvaret som ligger hos de voksne. Foreldre, ledere og pedagoger må se på tolking som en praksis som alle parter må gå inn i med kunnskap og forventningsavklaringer ...
 • Gamle og nye benevninger

  16.04.2024 | Kapittel

  ...tegngrupper som peketegn, fleksible tegn og faste tegn. Så har vi en fjerde gruppe tegn. Det er tegn som låner element fra alle de tre strategiene. Disse tegnene kaller vi retningstegn. Det er tegn som for eksempel ...
 • Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  03.12.2020 | Bok/hefte

  ...år med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som har store motoriske utfordringer som påvirker kommunikasjonen, men som ikke har uttalte kognitive funksjonsnedsettelser. Kunnskapsgjennomgangen ...
 • Modul 4 - Avslutning

  05.06.2024 | Kapittel

  ...nå kommet til veis ende av denne ressursen. Vi håper at både du som har tilrettelagt for at andre har fått gjennomføre ressursen og du som har tatt e-læringen, opplever at tiden dere har brukt har bidratt ...
 • Energitap

  23.08.2023 | Kapittel

  ...med kombinerte sansetap lever med utfordringer som er mer enn et hørselstap pluss et synstap. Hørselstapet gjør at de må konsentrere seg ekstra om hva som blir sagt. Avhengig av lyd- og støyforholdene, ...
 • Begrep i ressursen

  19.08.2021 | Kapittel

  Abstraksjon Når man abstraherer noe skjuler man detaljer som er unødvendige for den oppgaven som skal løses. Et annet ord for dette er å forenkle. Et t-bane-kart er for eksempel en abstraksjon av den virkelige ...
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...kommunikasjonen som finner sted i en gitt samtale. Ved å bruke fyrstikkmennesker med snakke-, tenke- og føleboble, kan en hjelpe barnet som har vansker med å forstå andres tanker, intensjoner og følelser som eleven ...
 • Samarbeidsplattformer

  26.02.2024 | Kapittel

  ...samarbeidsplattformer som er tilgjengelige på alle enheter om du benytter PC, Chromebook, Mac eller en mobil enhet. Du har dermed tilgang til innhold og en rekke tjenester fra hvor som helst. Plattformene ...
 • Holdninger og skambelagte tema knyttet til stamming og løpsk tale

  20.06.2024 | Kapittel

  ...å se disse holdningene i en større sammenheng for å forstå hva som kan ligge bak dem. Sykdom og det vi opplever som avvik kan betegnes som "kulturelt konstruerte kategorier" (Eriksen & Sajjad, 2020, s.