Til hovedinnhold

Språklydsvansker

Språklydsvansker

Språklydsvansker innebærer å ha vansker med å uttale ord som forventet ut fra alder og talenorm, noe som kan resultere i en mer eller mindre uforståelig tale.

Språklydsvansken kan være barnets primære utfordring, men kan også opptre som del av en større språkvanske. Dersom det foreligger en språkvanske, kan det være behov for å sette inn helhetlige tiltak for denne, og det er ikke sikkert det er språklydsvansken det er viktigst å jobbe med da.

Barn med språklydsvansker er en heterogen gruppe. Vanskene kan ha ulike årsaker og vise seg på ulike måter. Noen ganger kan språklydsvansken knyttes til en medfødt misdannelse eller motorisk funksjonsforstyrrelse, som leppe-kjeve-ganespalte eller cerebral parese. Når det ikke foreligger noen kjent årsak til språklydsvansken, snakker vi om en funksjonell vanske. Språklydsvansker med ukjent årsaksbakgrunn utgjør den største vanskegruppen. En vesentlig andel av brukerne som henvises til logoped er barn med funksjonelle språklydsvansker.

Side 2 av 6