Til hovedinnhold

Kva er synsnedsetjingar?

Synsapparatet

For å forstå konsekvensane av synsnedsetjinga, kan det vere nyttig å ha kunnskap om korleis synsapparatet fungerer.

Synsapparatet består av

  • dei ytre og indre strukturane i auget
  • synsnerven og synsbanane
  • synssenteret i bakre del av hjernen

Ved skader i ein eller fleire delar av synsapparatet, vil synsfunksjonen påverkast.

Bilde av synsbanene fra øyet til hjernen
Synsbanane frå auget til synssenteret i bakre del av hjernen (synsbarken).

Synsapparatet gjer det mogleg å få og registrere lys og å omarbeide synsinntrykka slik at det blir danna ei heilskapleg forståing av omgivnadene. Frå bakre del av auget (netthinna) blir lyset gjort om til elektriske impulsar. Impulsane blir sende gjennom synsnerven til synssenteret og til andre område i hjernen. Synsinntrykka blir deretter omarbeidde i hjernen.

Side 2 av 9