Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet | www.statped.no

Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

Aktiviteter i dagliglivet (ADL) handler om hvordan blinde og svaksynte kan utføre daglige gjøremål som å kle på seg, handle og smøre matpakke.

Selvstendighet og mestring i hverdagen

En ressurs med informasjon til personer som omgås små barn med nedsatt syn eller blindhet, slik at de kan bidra til at barnet blir mest mulig selvstendig i hverdagens gjøremål.

Selvstendighet i dagliglivet

Teknologi og hjelpemidler

Hjelpemidler og teknologi kan bidra til at blinde og svaksynte får utnyttet sine ressurser på lik linje med andre. 

Les om ulike hjelpemidler

Universell utforming

Universell utforming vil si å gjøre noe tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Lovverket stiller krav til universell utforming.

Les mer om syn og universell utforming

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!