Til hovedinnhold

Synstap før skolealder

De fleste barn begynner i barnehagen rundt ett-årsalder. Det gjelder også for sterkt synshemmede barn. Personalet har en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer.

Les mer om oppstart og overgangen til barnehage.

Nærhet og støtte

Barn med normalt syn lærer ved å se på andre. Blikket gir også en felles oppmerksomhet mot aktiviteter eller hendelser. Normal synsfunksjon gir med andre ord umiddelbar bekreftelse fra nærpersoner.

Barn med alvorlig synstap har ikke de samme mulighetene. De er derfor avhengig av nærhet, håndleding og verbal støtte for å beherske dagliglivets aktiviteter og sosiale regler, og for å forstå det som skjer rundt dem.

  • Synshemmede barn må få tilstrekkelig tid til å undersøke og utforske.
  • De fysiske omgivelsene må legges til rette slik at det er trygt å utforske dem.
  • Voksne må være aktivt med i lek og oppmuntre barnet til å undersøke omgivelsene.
  • Barnet må oppmuntres til å undersøke med hendene, lukte og smake på.

Vilkår for å delta i lek

Lek er barns hovedaktivitet, og synshemmede barn må lære å ta del i leken ut fra alder og utvikling. For at barnet skal kunne delta og få oversikt, er det viktig å:

  • Forberede barnet på hva som skal skje og på skifte av aktiviteter.
  • Beskrive og forklare ting og hendelser som barnet ikke ser.
  • Passe på at nonverbal kommunikasjon blir ledsaget av ord.
  • Fortelle hvem som er til stede og hvem som gjør hva.
  • Dele i mindre grupper når aktiviteten krever konsentrasjon, struktur og oversikt.
  • Gi pauser. Mange blir fort slitne fordi de må anstrenge seg ekstra fordi de ikke ser.

Fysisk tilrettelegging

God tilrettelegging skaper gode betingelser for aktivitet og deltakelse, både ute og inne.

Les mer om fysisk tilrettelegging i barnehagen.

Pedagogisk tilrettelegging

Barnehagen må ta utgangspunkt i barnets behov når den velger pedagogisk materiell. Den må også ha tilgang til ulike hjelpemidler.

Les mer om pedagogisk tilrettelegging i barnehagen.