Til hovedinnhold

Slik jobber Statped med stamming

Taleflytteamet i Statped tilbyr individ og systemtjenester. Vi har mange års erfaring med forskning, fagutvikling og direkte logopedarbeid.

Individtjenester

En individbasert tjeneste er rettet mot en person, og nærpersoner og hjelpeapparatet rundt personen (oppfølgende logoped, PPT og andre fagpersoner) med behov for spesialpedagogisk hjelp. Statped tar imot søknader fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i hjemkommunen din.

Dersom du blir fulgt opp av privatpraktiserende logoped skal PPT likevel være innsøkende instans. Taleflytteamet tilbyr utredning av stamming, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en helhetlig tilnærming til deg med taleflytvansker.

Vi tilbyr også disse tjenestene:

  • Rådgivning og veiledning til deg med stamming, nærpersonene dine og logopeden din
  • Råd om tiltak basert på kunnskap og forskning (evidensbaserte tiltak)
  • Anonyme konsultasjoner
  • Kurs for barn og ungdom med stamming og deres nærpersoner

Systemtjenester

En systemtjeneste er ikke rettet mot en person, men systemet rundt flere personer med behov for spesialpedagogisk hjelp. Det vil si systemet rundt deg som har taleflytvansker. Statped tilbyr ulike systemtjenester:

  • Kurs og forelesninger for fagpersoner
  • Lokal kompetanseheving ved faglige nettverk
  • Samarbeid med universitet- og høyskolesektoren (H-sektoren) om praksis og veiledning av masterstudenter
  • Samarbeid med brukerorganisasjon

Fagutvikling

Statped har logopeder med høy kompetanse på stamming. Vi har spesialisert kompetanse innen følgende områder:

  • Kartlegging
  • Tiltak

Vi arbeider med fagutvikling i form av oversetting, utvikling og tilpassing av kartleggings- og undervisningsmateriell. Vi samarbeider også med UH-sektoren om forskning og fagutvikling.