Taleflytvanskar – stamming og løpsk tale

Taleflytvanskar er eit felles namn for stamming og løpsk tale. Stamming og løpsk tale høyrest ulikt ut, men kan vere vanskeleg å skilje.

Typiske kjenneteikn ved å stamme er å repetere, forlenge og blokkere lydar og småord. Løpsk tale er kjenneteikna av hurtig og utydeleg tale. 

Les meir om taleflytvanskar

Digitale logopedtimer

Å sette i gang med å bruke nye teknologiske løsninger kan være utfordrende for mange. Her forsøker vi å samle noen tips, slik at det kan være lettere å begynne. 

Stamming i et praksisrettet perspektiv

Artikkelsamling skrevet for  logopeder som jobber med barn, unge og voksne med taleflytvansker, og for logopedistudenter.