Til hovedinnhold

Lær norsk tegnspråk

Velkommen til en liten innføring i norsk tegnspråk. Her kan du lære litt om språket og innspill til hvor og hvordan du kan lære mer. Det er viktig å presisere at språk læres der språk brukes. Hvis du vil lære å faktisk bruke språket du oppsøke andre tegnspråkbrukere, eventuelt kan du oppsøke tegnspråklige arenaer.

Norsk tegnspråk - Hva er det?

Tegnspråk er et visuelt språk, og det er det visuelle som ligger til grunn for hvordan språket er bygd opp. Norsk tegnspråk har en helt annen grammatikk enn norsk talespråk da grammatikken til norsk tegnspråk er bygd opp av det visuelle. Det er altså umulig å snakke talespråk med talespråkets grammatikk samtidig som man snakker tegnspråk med tegnspråkets grammatikk.

Mange tegn kan man forstå hva kommer av. Kanskje du kan prøve å gjette deg til tegnet for katt, ku, hammer eller bil?

Lær tegnspråk på nett

Språk læres der språk brukes, men du kan lære litt tegnspråk her, kombinert med et par apper vi vil anbefale.

Tegnspråk – et visuelt språk

Noen ord har ulike tilhørende tegn som varierer ut ifra konteksten ordet brukes i. Eksempelvis finnes det ulike tegn for det norske ordet «mye». De ulike tegnene avhenger av hva det er mye av. Tenk på at det kan være mye drikke i et glass, mye mat på et fat, mye bakepulver på en te-skje eller mye sand i en haug. Et enkelt tegn består også av ulike komponenter. Man skiller mellom tegnets manuelle og ikke-manuelle komponenter. Altså komponentene tilknyttet hendene, og komponentene tilknyttet hode, ansikt og overkropp. Dermed er det viktig å se på det totale bildet, ikke bare hendene.

-Tegnspråk er visuelt, så det er det visuelle som ligger til grunn for grammatikken.

-Tegnspråk uttrykkes ikke kun med hendene. Ikke se på hendene, se på det totale bildet!

Tegnspråk er ikke internasjonalt

Tegnspråk er ikke internasjonalt. Norsk tegnspråk (NTS) er det offisielle tegnspråket i Norge. Det er store forskjeller på de ulike tegnspråkene, men tegnspråksbrukere har på tvers av land utviklet en måte å kommunisere på som baseres litt på amerikansk tegnspråk (ASL). Internasjonale tegn er ikke et språk i seg selv, men en kommunikasjonsform.

Tips

Tegnordbok med tegn fra ulike deler av verden (SpreadTheSign)

Ordbok for British Sign Language BSL(signbsl.com)

SignLab har også mange apper for ulike lands tegnspråk 

Dialekter og ulike tegn

Mange norske ord har ulike tilhørende tegn. Det er altså dialektforskjeller i tegnspråk, og ulike sosiolekter. Disse forskjellene er ikke veldig markante i dag, men noen tegn kan avsløre hvor man kommer fra eller hvor man har lært tegnspråk.

Håndalfabetene og tallsystemet

Det norske enhåndsalfabetet blir mye brukt, så det er bare å begynne å øve. Skriv ut enhåndsalfabetet, heng det opp på kjøleskapet og på kontoret og del ut til elevene dine om du vil. Se den neste filmen for å se hele alfabetet i bevegelse. Noen av bokstavene har flere varianter på tegnspråk, men jeg velger å presentere de variantene jeg oftest bruker.

De fleste tallene i tallsystemet er relativt enkle å forstå, og tallsystemet er kanskje ikke like viktig å kunne som håndalfabetet, men de vises her for å forberede deg på noen oppgaver.

Tips

Håndalfabetet er fint å kunne for å bokstavere ord som du ikke kan tegnet for. Her kan du finne en plakat med alle bokstavene i håndalfabetet som du kan skrive ut for å øve.

Her finner du plakater/kort med håndalfabetet.

På Erher kan du øve på å avlese bokstaverte ord. 

Oppgave 1: Hva har jeg hjemme?

Se videoen, skriv ned antall ulike dyr før du trykker på knappen for å se oppgavens fasit.

Fasit

Fire katter, to hunder, åtte hester 

Oppgave 2:– Hvor gammel er personene?

Se videoen og skriv ned navn og alder på alle personene før du trykker på knappen for å se oppgavens fasit.

Fasit

Agnes er 23 år, Per er 42 år, Stine er 12 år 

Oppgave 3:- Bokstavering og tall

I denne oppgaven brukes oppramsing for å fortelle om de ulike personene. Se videoen og skriv ned navn og alder på de fem personene før du trykker på knappen for å se oppgavens fasit.

Fasit

Per er 4 år, Stine er 40 år, Ingrid er 30 år, Håvard er 33 år, Kari er 5 år

Høflighetsfraser

Noen fraser er gode å kunne når man møter noen som snakker tegnspråk. Her er et lite utvalg. Se gjerne videoen igjen uten lyd for å se om du husker frasene. Etterpå kan du prøve å gjenta frasene selv, da det kanskje er den beste måten å lære på.

Navnetegn

Navnetegn blir gjerne kalt persontegn. Dette fordi navnetegn ofte baseres på individet, og er knyttet til personens yrker, interesser eller utseende. Navnetegn kan også ta utgangspunkt i navnets første bokstav.

Korte navn staves like greit i sin helhet, mens andre navn er det vi kaller generasjonstegn eller arvetegn. Dette er gamle tegn vi ikke kjenner opprinnelsen til, men som likevel har blitt standardiserte.

Naturlige tegn

Flere tegn omtales som naturlige eller ikoniske tegn. Flere av disse kan man kanskje fra før, uten at man vet at man kan tegnet. Neste gang du vil sjekke i tegnordboken hva tegnet for et ord er, tenk selv før du sjekker om du har rett.

Oppgave 1 – Naturlige tegn

Les ordene nedenfor, tenk visuelt og forsøk å gjette hva tegnet kan være før du sjekker i Tegnordboken

FILM – Tenk på de som sveivet igang filmen før i tiden.
GIFT – Tenk på det du har på fingeren når du er gift.
BOK – Tenk på bevegelsen ved å åpne boken.
BUSS – Tenk på bussens form.
KATT – Tenk på kattens værhår.
STØVSUGER – Tenk på det støvsugeren gjør.
LÆRE – Tenk på at du putter noe inn i hodet.
GLEMME – Tenk på at du drar noe ut av hodet.
DAME – Hva har damer som ikke menn har.
TEATER – Tenk på sceneteppet.
KLOKKE – Tenk på hvor du bærer klokken din.
HALV – Del hånden din i to!

Oppgave 2 - Naturlige tegn

Les ordene nedenfor, se på tegnet i Tegnordboken og tenk deg til hva tegnene kommer fra før du sjekker fasiten.

REGN, SNØ, MANN, VIND, RING, DATA, MOBIL, KU, JAKKE, SKO, BIKINI, SKJØRT, HATT, LUE og SLIPS.

Fasit

REGN – Fingrene illustrerer dråpene. 

SNØ – Fingrene illustrerer dråpene. 

MANN – Dette illustrerer en caps da det var vanlig før i tiden at kun menn hadde caps. 

VIND – Hendene er selve vinden. RING – Fingeren tegner en ring/Den ene hånden viser diamanten på ringen som er plassert på den andre håndens ringefinger. 

DATA – Fingrene trykker på tastaturet. 

MOBIL – Hånden til øret som når man prater i telefonen. 

KU – Fingrene illustrerer hornene JAKKE – Hendene viser jakkens fasong. 

SKO – Den ene hånden er foten, den andre viser skoen som går over foten. 

BIKINI – Hendene viser hvor man har på hver del av bikinien. 

SKJØRT – Henden illustrerer skjørtet. 

HATT – Hånden illustrerer hvor hatten skal være. 

LUE – Hendene viser hvordan du tar på luen. 

SLIPS – Hånden viser slipsets form og plassering. 

Litt av tegnspråkets grammatikk

Du vil nå få et lite innblikk i grammatikken som norsk tegnspråk er bygget opp av. De kommende videoene tar utgangspunkt i innholdet i de to bøkene om norsk tegnspråk som ble utgitt i 2020:

 • Norsk tegnspråk – en grunnbok av Arnfinn Muruvik Vonen
 • Få øye på tegn – innføring i norsk tegnspråk av Rolf Piene Halvorsen

Ikke-manuelle komponenter

De ikke-manuelle komponentene består av hode, øyne, øyebryn, munn og overkropp. Disse komponentene brukes til ulike deler av språket.

Oppgave – Avlesning til analyse 1

Her finner du to oppgaver. Begge oppgavene består av en video av en kort tekst. Se på teksten og gjør deg opp en mening om hvilke grammatiske elementer som brukes i teksten. Ser du bruken av ikke-manuelle komponenter? Hvilke komponenter ser du og hvilken betydning har de? Ser du noen avbildende tegn som erstattere, avbildende følelser eller konstruerte handlinger? Skriv gjerne ned din analyse av tegnspråkteksten før du går videre til å se analysen som har blitt gjort av teksten.

Den ikke-manuelle komponenten: Hodet

Hodet brukes mye til å vise om en setning er bekreftende eller nektende. Hodet brukes ofte til å uttrykke seg mer simultant. Ved å riste på hodet for å vise om en setning er nektende trenger man ikke å bruke tegnet for «ikke».

Den ikke-manuelle komponenten: Øyebryn

Øyebryn brukes blant annet til å uttrykke at man stiller et spørsmål. Ved ja/nei-spørsmål løfter man øyebrynene, men dersom svaret er ukjent senker man øyebrynene.

Oppgave – Hodet og øyebryn

I denne oppgaven blir disse fem setningene sagt på tegnspråk:

 • Jo, du jobber vel her, eller?
 • Jobber du her?
 • Du jobber vel ikke her du?
 • Du jobber her.
 • Nei, du jobber ikke her.

Ranger dem før du trykker på fasiten for å se om du avleser rett.

Fasit

 1.  Jobber du her?
 2. Du jobber her.
 3. Du jobber vel ikke her du?
 4. Nei, du jobber ikke her.
 5. Jo, du jobber vel her, eller?

Den ikke-manuelle komponenten: Munnen

I norsk tegnspråk er munnen veldig viktig. Munnstillingen er viktig for å skille tegn fra hverandre da mange tegn har lik manuell komponent. Ofte er denne munnstillingen lånt fra norsk talespråk.

Tegn med tegnspråklig munnbevegelse

Noen tegn har en tegnspråklig munnstilling. I neste video ser du noen eksempler på slike.

Bruken av tegnrommet - Lokalisasjon

Det visuelle er grunnlaget for tegnspråkets grammatikk. Lokalisasjon er bruken av tegnrommet som er det området foran kroppen fra midjen og opp. Direkte lokalisasjon handler om plassering av tegnene i tegnrommet. Pekelokalisasjon brukes ved å peke på områder i tegnrommet der elementer blir plassert.

Tips

Læringsressursen TegnStart har både forklaring av lokalisasjon og oppgaver tilknyttet lokalisasjon. 

Om lokalisasjon

Oppgave 1 å avlese lokalisasjon

Oppgave 2 å avlese lokalisasjon

Oppgave 3 å avlese lokalisasjon

Oppgave - Lokalisasjon

Her kommer en rekke videoer til å trene på avlesning av lokalisasjon. Til denne oppgaven trenger du noen rektangulære lapper. En blå, en grønn, en gul og en rød. Når du er klar, start den første videoen:

Det visuelle er grunnlaget for tegnspråkets grammatikk. Lokalisasjon er bruken av tegnrommet som er det området foran kroppen fra midjen og opp. Direkte lokalisasjon handler om plassering av tegnene i tegnrommet. Pekelokalisasjon brukes ved å peke på områder i tegnrommet der elementer blir plassert.

Legg ned fargelappene på samme måte som meg.

Har du gjort det riktig?

Plasser lappene slik jeg ber deg om å plassere dem.

Har du plassert lappene som meg? Hvis ikke, prøv igjen.

Har du fått til det samme denne gangen? Legg merke til hvordan håndformen indikerer lappens form. Her kommer en ny oppgave

Plasser lappene før du ser på neste film.

Har vi det samme?

Se om du får til denne oppgaven.

Avbildende tegn – Erstatter

Avbildende tegn er tegn som avbilder det vi snakker om. Man kan tenke på dem som visuelle sitater. En form for avbildende tegn er erstattere. Erstattere blir ofte omtalt som proformer da hånden overtar subjektets form.

Avbildende tegn – Vanlige håndformer som erstattere

Noen håndformer er veldig vanlige som erstattere. Blant andre blir pekehånd ofte brukt som erstatter for en person som går. Samtidig kan pekehånden bli brukt som erstatter for mye annet. Andre håndformer som er vanlige erstattere er blant andre B-hånd, V-hånd, 5-hånd og L-hånd.

Avbildende tegn - Konstruert handling

Konstruert handling er som å sitere en handling. Dette er en underkategori av avbildende tegn.

Oppgave – Avlesning til analyse 2

Stemte din analyse med analysen som foreligger? Det kan hende din analyse har færre eller flere detaljer enn den som foreligger, men om din ikke er identisk med den som foreligger er ikke dette nødvendigvis feil. Her kommer neste oppgave som gjøres på samme måte.

Avsluttende video - Hva nå?

Etter å ha sett disse videoene og gjort oppgavene har du kommet et stykke på vei, men det er nok fortsatt en lang vei å gå for å snakke tegnspråk flytende. Husk: Tegnspråk læres der tegnspråk brukes – så bruk språket med andre. Lykke til!

Tegnspråkkurs

Statped tilbyr flere kurs innen tegnspråk. 

Andre som tilbyr kurs i tegnspråk: 

Studier i tegnspråk

Det kreves formell høyere utdanning for å undervise i tegnspråk i grunnskole og videregående skole. Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen, OsloMet og ved NTNU i Trondheim blir det gitt tilbud om studier i tegnspråk samt tegnspråk og tolking. Se studiene her (studentum.no)

Tegnspråkkurs

Statped tilbyr flere kurs innen tegnspråk. 

Andre som tilbyr kurs i tegnspråk: 

Studier i tegnspråk

Det kreves formell høyere utdanning for å undervise i tegnspråk i grunnskole og videregående skole. Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen, OsloMet og ved NTNU i Trondheim blir det gitt tilbud om studier i tegnspråk samt tegnspråk og tolking. Se studiene her (studentum.no)