Til hovedinnhold

Lær norsk tegnspråk

Avsluttende video - Hva nå?

Etter å ha sett disse videoene og gjort oppgavene har du kommet et stykke på vei, men det er nok fortsatt en lang vei å gå for å snakke tegnspråk flytende. Husk: Tegnspråk læres der tegnspråk brukes – så bruk språket med andre. Lykke til!

Side 29 av 29

Tegnspråkkurs

Statped tilbyr flere kurs innen tegnspråk. 

Andre som tilbyr kurs i tegnspråk: 

Studier i tegnspråk

Det kreves formell høyere utdanning for å undervise i tegnspråk i grunnskole og videregående skole. Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen, OsloMet og ved NTNU i Trondheim blir det gitt tilbud om studier i tegnspråk samt tegnspråk og tolking. Se studiene her (studentum.no)