Til hovedinnhold

Lær norsk tegnspråk

Oppgave - Lokalisasjon

Her kommer en rekke videoer til å trene på avlesning av lokalisasjon. Til denne oppgaven trenger du noen rektangulære lapper. En blå, en grønn, en gul og en rød. Når du er klar, start den første videoen:

Det visuelle er grunnlaget for tegnspråkets grammatikk. Lokalisasjon er bruken av tegnrommet som er det området foran kroppen fra midjen og opp. Direkte lokalisasjon handler om plassering av tegnene i tegnrommet. Pekelokalisasjon brukes ved å peke på områder i tegnrommet der elementer blir plassert.

Legg ned fargelappene på samme måte som meg.

Har du gjort det riktig?

Plasser lappene slik jeg ber deg om å plassere dem.

Har du plassert lappene som meg? Hvis ikke, prøv igjen.

Har du fått til det samme denne gangen? Legg merke til hvordan håndformen indikerer lappens form. Her kommer en ny oppgave

Plasser lappene før du ser på neste film.

Har vi det samme?

Se om du får til denne oppgaven.

Side 24 av 29