Tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet.

Gode barnehager fremmer gode utdanningsløp

God oppfølging i barnehagen styrker mulighetene for et godt skoleløp og reduserer sannsynligheten for frafall i videregående skole.

Strakstilbud og tidlig innsats

Statped kan gi strakstilbud ved nyoppdagete funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne. Dette er tilbud til brukere, foreldre og eventuelt samarbeidspartnere.

Les om Statpeds strakstilbud

Film om tidlig innsats


Tidlig innsats overfor barn opp til sju år.

Fange opp - følge opp

I barnehagen, på skolen, i PP-tjenesten og Statped - tidlig innsats er viktig hos oss alle, sier Marie E. Axelsen i Statped.

Les kommentaren her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!