Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Strakstilbud

Strakstjeneste er en tjeneste som gir rask tilgang til informasjon og veiledning ved nyoppdagede funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne.

Målgruppe for tjenesten er personer med nyoppdaget funksjonsnedsettelse, deres foresatte og helseinstitusjoner. Det kreves samtykke fra personen det gjelder og/eller foresatte. Det kreves ikke søknad fra pedagogisk psykologisk tjeneste, den/de som er målgruppe for tjenesten kan ta direkte kontakt med Statped.

Henvendelse med behov for tjeneste sendes til: Statped postmottak, Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND, tlf. 934 02 196.

Strakstilbudet er et avgrenset tilbud. Dersom det er behov for videre oppfølging, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped.

For personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet som ikke er under opplæring, nyttes eget søknadsskjema.

Side 4 av 15