Utviklingshemming | www.statped.no

Utviklingshemming

Skal du ta imot elever med store sammensatte lærevansker og utviklingshemming for første gang? Her finner du informasjon om hva som er nødvendig å gjøre av forberedelser for å skape et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud for disse elevene.

 

Guiden er laget for lærere og skoleledere, men kan også være nyttig lesing for andre.

Elever som har store sammensatte lærevansker og utviklingshemming vil trenge mye tilrettelegging og spesialpedagogisk oppfølging. Begrepet «store sammensatte lærevansker» er ingen diagnose, men brukes ofte for å uttrykke at vanskebildet av ulike grunner er særlig komplekst. Guiden setter søkelys på elever hvor utviklingshemming er en del av dette vanskebildet.

 

Å velge riktig kommunikasjonsløsning

Film om å finne riktig kommunikasjonsløsning for barn som mangler talespråk. Vi møter Amalie (14) og familien hennes. Amalie har multifunksjonshemming og utviklingshemming og har prøvd mange ulike ASK-løsninger, uten å finne det rette.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!